Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Informacje

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Władze Towrzystwa

Zarząd

 • Prezes:ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś
 • Wiceprezes:ks. dr hab. Piotr Kroczek, prof. UPJPII
 • Sekretarz:o. dr hab. Romuald Kośla OFM
 • Skarbnik:ks. mgr Andrzej Fyda
 • Bibliotekarz:ks. dr Jan Bednarczyk
 • Kierownik Sekcji Wydawniczej:mgr Sebastian Wojnowski

Komisja rewizyjna

 • Przewodniczący:ks. prof. dr hab. Tomasz Jelonek
 • Członkowie:ks. dr hab. Sylwester Jędrzejewski SDB
  ks. dr hab. Witold Ostafiński

Sąd polubowny

 • Przewodniczący:ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski
 • Członkowie:o. prof. dr hab. Tomasz Dąbek OSB
  ks. dr Franciszek Ślusarczyk