Informacje

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Władze Towrzystwa

Zarząd

 • Prezes:ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś
 • Wiceprezes:ks. dr hab. Roman Kuligowski, prof. UKSW
 • Sekretarz:ks. mgr Kazimierz Moskała
 • Skarbnik:ks. dr Andrzej Mojżeszko
 • Bibliotekarz:ks. dr Jan Bednarczyk
 • Kierownik Sekcji Wydawniczej:mgr Sebastian Wojnowski

Komisja rewizyjna

 • Przewodniczący:ks. prof. dr hab. Tomasz Jelonek
 • Członkowie:ks. dr Sylwester Jędrzejewski SDB
  ks. dr Artur Kardaś CR

Sąd polubowny

 • Przewodniczący:o. prof. dr hab. Tomasz Dąbek OSB
 • Członkowie:ks. prof. dr hab. Jacek Urban
  ks. prof. dr hab. Stanisław Hałas SCI