Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Informacje

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Władze Towrzystwa

Zarząd

 • Prezes:ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś
 • Wiceprezes:ks. prof. dr hab. Piotr Kroczek
 • Sekretarz:ks. dr hab. Witold Ostafiński
 • Skarbnik:ks. mgr Andrzej Fyda
 • Bibliotekarz:ks. dr hab. Jan Bednarczyk
 • Kierownik Sekcji Wydawniczej:mgr Sebastian Wojnowski

Komisja rewizyjna

 • Przewodniczący:ks. dr hab. Sylwester Jędrzejewski SDB
 • Członkowie:ks. dr hab. Bogdan Zbroja
  o. dr Andrzej Duk OFM

Sąd polubowny

 • Przewodniczący:o. prof. dr hab. Tomasz Dąbek OSB
 • Członkowie:ks. prof. dr hab. Stanisław Ziemiański SJ
  o. dr Eligiusz Dymowski OFM