Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Oddziały

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Oddział w Kielcach

  • Kierownik:ks. dr hab. Paweł Borto
  • Sekretarz:ks. dr hab. Zbigniew Trzaskowski
  • Kontakt:pabo@onet.pl

Kielecki Oddział PTT został zatwierdzony podczas zebrania Zarządu PTT 15 lutego 2005. Pierwszym prezesem i założycielem był ks. dr Roman Kuligowski.

Oddział skupia duchownych i świeckich – wykładowców WSD w Kielcach oraz wykładowców innych uczelni związanych z kieleckim środowiskiem teologicznym, a także katechetów. Liczy 31 członków (stan na koniec września 2011).

Działalność oddziału obejmuje organizowanie okolicznościowych konferencji oraz wspieranie miejscowego środowiska teologicznego we wszystkich aspektach związanych z jego aktywnością (organizacja konferencji, redakcja Kieleckich Studiów Teologicznych, publikacje itp.). Oddział współpracuje również z kieleckim środowiskiem akademickim.

W 2010 roku, wspólnie z oddziałem PTT w Radomiu, oddział zorganizował dwudniową konferencję poświęconą świadectwu (Kielce-Radom 26-27 maja 2010. Chrześcijańskie świadectwo – od początków do współczesności), a w styczniu 2011 ogólnopolską sesję ekumeniczną (25 stycznia 2011, Kraków, „Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach" (Dz 2, 42). Ideał pierwszej wspólnoty wobec rozbitej jedności. Perspektywy pojednania).