Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Oddziały

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Oddział w Przemyślu

  • Kierownik: ks dr hab. Wacław Siwak
  • Zastępca kierownika:ks. prof. dr hab. Jan Twardy
  • Sekretarz:ks. dr Norbert Podhorecki
  • Siedziba:ul. Zamkowa 5, 37-700 Przemyśl
  • Kontakt:k_ws@poczta.onet.pl

Oddział istnieje od 1994 roku. Skupia obecnych i byłych wykładowców Instytutu Teologicznego przy Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, pracowników Kurii Metropolitalnej, duszpasterzy parafialnych. Liczy 40 członków (stan na 15 lutego 2012) należących do 4 sekcji specjalistycznych:

  1. Teologii Historycznej (specjalizacje: biblistyka, historia Kościoła, patrologia);
  2. Teologii Systematycznej (specjalizacje: teologia fundamentalna, dogmatyczna, moralna);
  3. Teologii Pastoralnej (specjalizacje: homiletyka, katechetyka, liturgika, prawo kanoniczne, socjologia pastoralna);
  4. Filozofii.

W ramach swej działalności oddział organizuje okolicznościowe referaty i sesje naukowe.