Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Oddziały

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Oddział w Radomiu

Oddział w Radomiu istnieje od 2008 roku. 31 stycznia 2012 roku liczył 59 członków. Swoją działalnością wspiera lokalne środowisko akademickie. Zrzesza osoby różnego stanu i o różnym wykształceniu, które łączy zamiłowanie do teologii w różnych jej aspektach, stała potrzeba pogłębiania swojej wiedzy o Bogu, Kościele, ludziach i świecie. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w or­ga­ni­zo­wa­nych i współorganizowanych przez radomski oddział Polskiego Towarzystwa Teologicznego seminariach, sesjach naukowych i konferencjach:

  1. 3 XII 2008 konferencja naukowa Teologiczne refleksje po lekturze książki Josepha Ratzingera - Benedykta XVI Jezus z Nazaretu
  2. 27 IV 2010 sesja naukowa Pokuta dzisiaj
  3. 26–27 V 2010 r. konferencja naukowa Wy jesteście świadkami. Chrześcijańskie świadectwo dzisiaj (Kielce, Radom)
  4. 21 II 2012 seminarium naukowe Pedagogiczne, społeczne i duszpasterskie aspekty wychowania w trzeźwości

Materiały z konferencji złożyły się na dwie pozycje książkowe: Teologiczne refleksje po lekturze książki Josepha Ratzingera – Benedykta XVI Jezus z Nazaretu oraz Pokuta dzisiaj wydane przez Wydawnictwo UNUM Polskiego Towarzystwa Teologicznego.