Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Oddziały

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Oddział w Sandomierzu

  • Kierownik:ks. dr hab. Roman B. Sieroń, prof. KUL
  • Skarbnik:dr Krzysztof Staniek
  • Sekretarz:ks. dr Bogdan Krempa
  • Siedziba:Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu
    ul. Mariacka 9, 27-600 Sandomierz
  • Kontakt:sekretariat.teologia@gmail.com
    tel. 15 832 72 30, faks 15 832 93 27

Oddział PTT w Sandomierzu został powołany 11 marca 2006. Zrzesza wykładowców Wyższego Seminarium Duchownego, Instytutu Teologicznego im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu (związanego umową z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie), wydziałów zamiejscowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli, duszpasterzy parafialnych, katechetów oraz inne osoby świeckie. Oddział liczy 29 członków (stan na 1 grudnia 2011).

Oddział organizuje sesje jesienno-zimowe i wiosenno-letnie z udziałem wszystkich członków, połączone z wykładem zaproszonego prelegenta oraz dyskusją nad bieżącymi sprawami. Organizuje cykliczne sympozja, konferencje i sesje naukowe, także z udziałem gości z zagranicy m.in. z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego. Członkowie Oddziału włączają się czynnie w organizację kolejnych Międzynarodowych Sandomierskich Dni Cyrylometodiańskich. Swoistą cechą Oddziału jest ścisła współpraca z Polskim Dziełem Biblijnym im. Jana Pawła II oraz Instytutem Teologicznym im. św. abpa Józefa Bilczewskiego Archidiecezji Lwowskiej Obrządku Łacińskiego. Członkowie Oddziału sandomierskiego PTT zdobywają kolejne stopnie naukowe, publikują książki, jak również artykuły naukowe m.in. w kwartalniku „Studia Sandomierskie”, kwartalniku WZNoS KUL „Społeczeństwo i Rodzina”, „Kronice Diecezji Sandomierskiej”.