Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Oddziały

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Oddział w Sosnowcu

  • Kierownik:ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna
  • Zastępca kierownika:ks. dr Ryszard Adrjanek
  • Skarbnik:ks. mgr lic. Krzysztof Wąsik
  • Sekretarz:ks. mgr lic. Michał Borda
  • Siedziba:Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
    ul. Gospodarcza 14a, 41-214 Sosnowiec
  • Kontakt:wkat@sosnowiec.opoka.org.pl
    tel. (32) 291 82 29

Oddział PTT w Sosnowcu został powołany 20 listopada 2009 roku. Zrzesza wykładowców Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Wyższego Sosnowieckiego Seminarium Duchownego w Krakowie, pracowników Kurii Diecezjalnej, duszpasterzy parafialnych, katechetów oraz inne osoby świeckie. Liczy 38 członków (stan na dzień 6 października 2011 roku).

W ramach swej działalności oddział organizuje posiedzenia zarządu połączone z Eucharystią bądź wspólną Liturgią godzin, wykładem zaproszonego prelegenta oraz dyskusją nad bieżącymi sprawami.

Oddział sosnowiecki organizuje także sympozja, okolicznościowe odczyty i sesje naukowe. Specyficzną formą działalności oddziału jest przygotowanie projektu „Katecheza dorosłych", którym będą objęte wszystkie parafie diecezji Sosnowieckiej. Członkowie PTT odział w Sosnowcu zdobywają kolejne stopnie naukowe, publikują książki, jak również artykuły m.in. w Sosnowieckich Studiach Teologicznych.