Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Oddziały

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Oddział w Tuchowie

  • Kierownik:o. dr Maciej Sadowski CSsR

Oddział w Tuchowie stanowi Wyższe Seminarium Duchowne Redemptorystów o dwóch ośrodkach naukowych: Studium Teologii w Tuchowie oraz Studium Filozofii w Krakowie. Prace oddziału skoncentrowane są wokół przygotowania teologicznego i filozoficznego alumnów seminarium do pracy misyjno-rekolekcyjnej, zgodnie z charyzmatem zgromadzenia redemptorystów, którym jest głoszenie Obfitego Odkupienia ludziom najbardziej opuszczonym, a wśród nich ubogim. Oprócz typowych, programowych studiów seminaryjnych, oddział organizuje sympozja, zjazdy, spotkania dla szerszego grona odbiorców, których tematyka bardzo często związana jest właśnie z przepowiadaniem i sposobami dotarcia dzisiaj ze słowem Bożym do człowieka. Pomocą temu służą instytucje powstałe w ramach tego zakonnego instytutu, takie jak Wydawnictwo HOMO DEI ze swoim kwartalnikiem teologiczno-duszpasterskim „Homo Dei" czy rozgłośnia Radio Maryja.