Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego 2013

Zarząd Polskiego Towarzystwa Teologicznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 26 lutego 2013 roku (wtorek) o godz. 15.30 w auli Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Podzamcze 8 w Krakowie rozpocznie się WALNE ZEBRANIE.

Program

godz. 15.30
 1. Zagajenie prezesa.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza walnego zebrania.
 3. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego walnego zebrania.
 4. Sprawozdania za rok 2012 prezesa, skarbnika i kierownika Sekcji Wydawniczej.
 5. Sprawozdanie Komisji Kontrolującej.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 7. Udzielenie zarządowi absolutorium za rok 2012.
 8. Wolne wnioski.

Przerwa

godz. 16.30
 1. Uroczystość wręczenia medali Bene Merenti Polskiego Towarzystwa Teologicznego ks. prof. dr. hab. Adamowi Kubisiowi i prof. dr. hab. Franciszkowi Adamskiemu.
 2. Wykład prof. dr. hab. Franciszka Adamskiego na temat: Czy rodzina ma przyszłość?
 3. Błogosławieństwo na nowy rok pracy Polskiego Towarzystwa Teologicznego.