Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Sprawozdanie z zebrania zarządu — 1 października 2015

1 października 2015 roku w Krakowie przy ul. Kanoniczej 3 odbyło się zebranie zarządu PTT, drugie w bieżącym roku sprawozdawczym. Spotkanie rozpoczęto modlitwą, po czym prezes ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś pozdrowił zebranych członków zarządu i oddał głos s. dr hab. Adelajdzie Sielepin CH, która zaprezentowała wykład na temat: Teologiczne aspekty profesji zakonnej w nowym jej obrzędzie. Główne założenia wykładu dotyczyły teologii formuły profesji wieczystej według odnowionego rytuału konsekracji i profesji zakonnej, który po wielu latach ma się ukazać w polskim przekładzie. Prelegentka zwróciła uwagę na kilka ważnych z teologicznego punktu widzenia treści, a mianowicie na trynitarny, chrystologiczny i eklezjalny wymiar profesji, szczególne uczestnictwo w misterium Chrystusa i Kościoła, przynależność do historii zbawienia, a także na owoce konsekracji, jak np. coraz większe upodobnienie się do Chrystusa i uświęcenie. Wykład zakończyła dyskusja zogniskowana zasadniczo na problematyce odpowiedzialności osób składających profesję i na ich pozytywnej interpretacji składanej Bogu ofiary z życia, czyli widzenia jej nie w kategorii rezygnacji z «czegoś», lecz zaproszenia do «czegoś».

Po wykładzie prezes ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś poinformował o zakwalifikowaniu projektu zgłoszonego przez Polskie Towarzystwo Teologiczne (nr rej. 1aH 15 0495 83) do finansowania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł Tradycja 1a). Projekt jest kontynuacją serii Kazania w Kulturze Polskiej pod redakcją ks. Kazimierza Panusia i obejmie opracowanie kazań adwentowych, bożonarodzeniowych, wielkanocnych i patriotycznych.

O projektach złożonych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki i do Narodowego Centrum Nauki poinformował także Sebastian Wojnowski, kierownik Sekcji Wydawniczej. Zebrani zostali też poinformowani o aktualnej sytuacji dofinansowania kwartalnika „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, który nie otrzymał dofinansowania na rok 2014 ze środków finansowych na Działalność Upowszechniającą Naukę przyznawanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

W dalszej części spotkania wiceprezes ks. dr hab. Roman Kuligowski zdał relację z prac komisji przygotowującej konferencję Chrześcijanie jutra w Europie. Zaznaczył, że konferencja będzie organizowana w kilku blokach tematycznych, między innymi: I. Wyzwania dla Kościoła jutra; II. Zagadnienia dotyczące rodziny; III. Przyszłość zakonów. W odniesieniu do bloku tematycznego poświęconego rodzinie prof. Franciszek Adamski, kierownik Sekcji Pastoralno-Socjologicznej, zaproponował, aby zorganizowano kongres pod ogólnym tytułem: Dobra Nowina o Rodzinie dla podkreślenia pozytywnych wartości środowiska rodzinnego w rozwoju osoby ludzkiej.

Spotkanie zakończyła prezentacja działalności poszczególnych sekcji i oddziałów terenowych. Do Polskiego Towarzystwa Teologicznego przyjęto także sześciu nowych członków: czterech z Oddziału w Pelplinie, a są to: ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek SDB, ks. lic. Łukasz Pałubicki, dr Elżbieta Bugajna, dr Wojciech Korzeniak; jeden członek z sekcji Katechetyczno-Pedagogicznej ks. dr Artur Noworyta oraz jeden członek z Sekcji Wydawniczej: mgr Marta Jaszczuk.

W ramach wolnych wniosków sekretarz o. dr hab. Romuald Kośla OFM poinformował o przygotowanej bazie danych członków PTT i o potrzebie jej aktualizacji przez kierowników sekcji i oddziałów. Z kolei Sebastian Wojnowski zaproponował udostępnienie kierownikom sekcji bazy danych online w celu weryfikacji.

Zebranie zakończyła modlitwa za zmarłych członków PTT. 8 września w święto Narodzenia NMP zmarł ks. Franciszek Chowaniec, laureat medalu PTT, wieloletni duszpasterz ruchu oazowego Światło-Życie.

o. dr hab. Romuald Kośla OFM
sekretarz Polskiego Towarzystwa Teologicznego