Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Konferencja naukowa „Błąd antropologiczny – źródło upadku ładu społeczno-moralnego w Europie”

Kraków, 22 listopada 2016
aula Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 3

15.00

Powitanie uczestników i wprowadzenie w konferencję
ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś • prezes Polskiego Towarzystwa Teologicznego

15.15

Człowiek współczesny wobec transcendencji
prof. dr hab. Franciszek Adamski • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

15.45

Sekularyzacja – próba diagnozy i kierunki terapii
ks. dr hab. Damian Wąsek • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

16.15

Integralna wizja człowieka jako fundament kultury i wychowania
ks. dr Grzegorz Godawa • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

16.45

Wiarygodna tożsamość chrześcijaństwa dzisiaj
ks. dr hab. Andrzej Nowicki • Uniwersytet Śląski w Katowicach

17.15

Dyskusja