Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Sprawozdanie z zebrania zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego – 27 listopada 2018

Trzecie zebranie zarządu w bieżącym roku sprawozdawczym odbyło się 27 listopada 2018 roku w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile. Po słowach powitania opata o. dra Piotra Chojnackiego oraz modlitwie przed łaskami słynącym wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego, o. Mateusz Kawa OCist. przybliżył zebranym etapy historycznego rozwoju opactwa, zaś prof. Tomasz Węcławski, kierownik sekcji Sztuki Sakralnej, podzielił się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi prac renowacyjnych kościoła i klasztoru, które zostały przeprowadzone w ostatnich latach. Członkowie zarządu mogli podziwiać piękno wnętrza kościoła z unikatową polichromią, zwiedzili także krużganki, kapitularz, refektarz oraz bibliotekę z licznymi starodrukami. Na ręce ojca Opata składamy serdeczne podziękowanie dla całej wspólnoty Cystersów za zaproszenie i gościnne przyjęcie.

Spotkanie zarządu rozpoczęto od informacji na temat nowelizacji statutu towarzystwa, w ramach której mają być wprowadzone poprawki zasugerowane przez Komisję Prawną Konferencji Episkopatu Polski. Wszystkie uwagi wskazane przez Komisję Prawną Episkopatu Polski zostały naniesione. Po zatwierdzeniu nowego statutu przez Walne Zebranie PTT w lutym 2018 zostanie on przesłany do Konferencji Episkopatu Polski w celu ostatecznego zaakceptowania.

Kolejnym punktem obrad zarządu była organizacja walnego zebrania w lutym 2019 roku. Dyskusja dotyczyła zasadniczo kandydata do nagrody towarzystwa i jego ewentualnego laudatora, a także wykładowcy.

W związku z daleko idącymi zmianami w organizacji szkolnictwa wyższego, a przede wszystkim z uwagi na nowe rozporządzenia dotyczące wsparcia dla czasopism naukowych i sporządzania wykazów wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, w sprawie nowej sytuacji, w jakiej znalazły się Wydawnictwo UNUM oraz „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, głos zabrali ks. dr hab. Stanisław Wronka i Sebastian Wojnowski. Ksiądz prof. Wronka wspomniał o warunku w konkursie czasopism, zgodnie z którym nie może być 50% artykułów autorów jednego środowiska naukowego. W przypadku „Ruchu Biblijnego i Liturgicznego” ten właśnie ten warunek został przekroczony i uniemożliwił zgłoszenie czasopisma do konkursu.

W dalszej części spotkania ks. prof. Kazimierz Panuś przypomniał o zbliżającym się jubileuszu stulecia Polskiego Towarzystwa Teologicznego w 2024 roku i o konieczności podjęcia w niedalekiej przyszłości odpowiednich przygotowań dla godnego uczczenia rocznicy. W tym celu planowane jest powołanie komitetów: honorowego i naukowego obchodów tej rocznicy.

Na zakończenie spotkania kierownicy sekcji i oddziałów informowali o naukowych przedsięwzięciach mijającego roku. O. dr Andrzej Kukła CSsR zrelacjonował przebieg sympozjum poświęconego Bernardowi Häringowi, prekursorowi nowej teologii moralnej. Natomiast ks. dr hab. Franciszek Jabłoński, nowy kierownik Sekcji Misyjnej, poinformował o dwóch ważnych sympozjach, w których uczestniczył. Jednym z nich było spotkanie w Poznaniu w ramach 90 rocznicy istnienia kleryckich kół misyjnych, a drugie odbyło się w ramach zjazdu Towarzystwa Misjologów Polskich, którego ks. Jabłoński jest wiceprezesem.

Przyjęto dwóch nowych członków: dra Grzegorza Krzysztofa Sudoła do Sekcji Pedagogiczno-Społecznej oraz dra Andrzeja Tomasza Kubanowskiego do Sekcji Teologii Moralnej.

Prezes w imieniu zarządu złożył życzenia imieninowe o. dr Andrzejowi Kukle CSsR i ks. dr hab. Andrzejowi Nowickiemu z Katowic. Przy okazji wyraził solenizantom podziękowanie za wkład w działalność towarzystwa swoich środowisk.

Spotkanie zakończyła modlitwa za zmarłych członków towarzystwa. Wspomniano ks. inf. Janusza Bielańskiego, byłego proboszcza katedry wawelskiej oraz ks. prof. Jana Macieja Dyducha, pierwszego rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i członka PTT od 1978 roku. Obaj byli laureatami medalu Bene merenti PTT.

dr hab. Romuald H. Kośla OFM
sekretarz