Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Sekcje

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Sekcja Syndologiczna

  • Kierownik:ks. mgr lic. Piotr Listopad
  • Zastępca kierownika:mgr Miłosz Grygierczyk
  • Kontakt:syndologia@ptt.net.pl

Syndologia to nauka zajmująca się badaniem Całunu Turyńskiego. To „wyzwanie dla rozumu”, jak określił Całun św. Jan Paweł II, stanowi od wielu stuleci obiekt zainteresowania naukowców, osób świeckich i duchownych i wszystkich tych, którym nie jest obca osoba Jezusa Chrystusa, Jego męka, śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie.

Dzisiaj chcemy przybliżyć Całun Turyński również Tobie. Chcemy, abyś mógł lepiej poznać ten tajemniczy i urzekający obraz sylwetki człowieka, który był w to płótno zawinięty. Do dziś nie jesteśmy w stanie w sposób zadowalający z naukowego punktu widzenia wyjaśnić, w jaki sposób powstał ten fascynujący wizerunek, w tak wielu szczegółach odpowiadający opisom męki Pana Jezusa z Ewangelii.

Na stronie internetowej naszej sekcji będziemy zamieszczać informacje zarówno podstawowe, jak i wyniki najnowszych badań naukowców z różnych państw. Zainicjowaliśmy w tym celu współpracę z Barrie Schwortzem, słynnym fotografem Całunu, a także naukowcami polskimi, amerykańskimi i hiszpańskimi. Będziemy rozwijać te kontakty i przedstawiać je polskim czytelnikom.

Jeżeli poprzez zainteresowanie Całunem sięgniesz częściej po Biblię czy też zagłębisz się w publikacje dotyczące osoby, życia i nauczania Pana Jezusa, będzie to dla nas dowód, że podjęta w sekcji praca ma głęboki, prawdziwy sens.

Naszym celem jest wzbudzenie twojego zainteresowania i nakłonienie do refleksji, a nie zajmowanie stanowiska zwolenników lub przeciwników różnych poglądów dotyczących sposobu powstania obrazu na tym płótnie, daty pochodzenia Całunu czy też tożsamości osoby, której wizerunek na nim dostrzegamy. Chcemy informować i pokazywać, nie jest naszym zamiarem polemika czy narzucanie własnego zdania. Prawo do posiadania własnego poglądu pozostawiamy oczywiście Tobie.