Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

3.06.2024

Sprawozdanie z zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego (16 maja 2024)

Drugie statutowe zebranie PTT w roku sprawozdawczym 2024 r. odbyło się 16 maja 2024 w formie online w programie Teams. Więcej 

3.04.2024

Sprawozdanie z walnego zebrania zamykającego obchody 100-lecia Polskiego Towarzystwa Teologicznego

22 lutego 2024 roku (czwartek) o godz. 14:00 w auli Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Podzamcze 8 odbyło się walne zebranie zamykające obchody 100-lecia Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Więcej 

15.02.2024

Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego

Zarząd Polskiego Towarzystwa Teologicznego uprzejmie zawiadamia, że we 22 lutego 2024 roku o godzinie 14.00 w auli Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Podzamcze 8 w Krakowie rozpocznie się walne zebranie zamykające obchody 100-lecia Polskiego Towarzystwa Teologicznego Więcej 

18.12.2023

Boże Narodzenie 2023

Pochylając się nad tajemnicą Bożego Narodzenia uświadamiamy sobie, że Bóg w Jezusie Chrystusie ukazał nam swoje oblicze (zob. J 14, 9), na które nie wolno było spojrzeć nawet Mojżeszowi (zob. Wj 13, 19); objawił nam Boży plan zbawienia człowieka i swoją niepojętą miłość. Więcej 

17.12.2023

Sprawozdanie z zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego (16.11.2023)

16 listopada 2023 r. w sali akademickiej przy kolegiacie św. Anny w Krakowie odbyło się czwarte zebranie statutowe Polskiego Towarzystwa Teologicznego w połączone z trzecią jubileuszową debatą, organizowaną w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia tegoż towarzystwa, poświęconą sztuce sakralnej. Więcej 

14.11.2023

Trzecia debata jubileuszowa pt. Sztuka w doświadczeniu wiary (16.11.2023)

Wszystkich zainteresowanych problematyką sztuki sakralnej serdecznie zapraszamy na trzecią debatę jubileuszową. Więcej 

22.10.2023

Sprawozdanie z zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego (3.10.2023)

Trzecie statutowe zebranie zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego w roku sprawozdawczym 2023 odbyło się 3 października o godz. 16:00 w formie online za pośrednictwem platformy TEAMS. Więcej 

30.05.2023

Sprawozdanie z zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego (24.05.2023)

Drugie statutowe zebranie PTT w roku sprawozdawczym 2023 odbyło się we Włocławku 24 maja 2023 i połączone było z II debatą jubileuszową poświęconą stanowi moralnemu społeczeństwa polskiego Więcej 

20.05.2023

Zaproszenie na debatę jubileuszową

Zarząd Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie zaprasza na zebranie połączone z drugą debatą jubileuszową, która odbędzie się 24 maja 2023 roku (środa) o godz. 16.00 we Włocławku Więcej 

3.03.2023

Sprawozdanie z zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego (28.02.2023)

Pierwsze zebranie w bieżącym roku sprawozdawczym, a jednocześnie inaugurujące obchody wielkiego Jubileuszu 100-lecia PTT odbyło się 28 lutego 2023 roku (wtorek) o godz. 14.00 w czytelni Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Podzamcze 8. Więcej 

24.02.2023

Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego

Zarząd Polskiego Towarzystwa Teologicznego uprzejmie zawiadamia, że we 28 lutego 2023 roku o godzinie 15.00 w auli Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Podzamcze 8 w Krakowie rozpocznie się walne zebranie Więcej 

22.12.2022

Boże Narodzenie 2022

Wcielenie Syna Bożego jest centralnym wydarzeniem w dziejach ludzkości. Bóg dzieli się sobą z nami. To coś niesamowitego; coś, co z trudem przebija się do naszej świadomości. Więcej 

27.11.2022

Sprawozdanie z zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego (22.11.2022)

Czwarte statutowe zebranie zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego odbyło się 22 listopada 2022 roku w opactwie Ojców Cystersów w Krakowie-Mogile (ul. Klasztorna 11). Tym samym Polskie Towarzystwo Teologiczne włączyło się w przeżywany w tym roku jubileusz 800-lecia istnienia tego klasztoru. Więcej 

03.10.2022

Sprawozdanie z zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego (27.09.2022)

Trzecie statutowe zebranie zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego odbyło się 27 września 2022 w formie online za pośrednictwem komunikatora internetowego Skype. Więcej 

12.06.2022

Sprawozdanie z zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego (6.06.2022)

Drugie statutowe zebranie zarządu w roku 2022 odbyło się w formie online w programie Skype. Pierwszym jego punktem był wykład prof. dr. hab. Tomasza Węcławowicza nt. Jubileusz 800-lecia cystersów mogilskich. Jak zaznaczył prelegent w dziejach Kościoła w Polsce klasztory krakowskie są unikatem dzięki temu, że szczęśliwie przetrwały do III rozbioru, uniknęły kasat józefińskich, carskich i pruskich, a potem przez 30 lat Rzeczpospolitej Krakowskiej teren te był autonomiczny rządzony przez przedstawicieli trzech mocarstw zaborczych. Więcej 

13.04.2022

Życzenia na Wielkanoc 2022

Zmartwychwstanie Chrystusa jest prawdziwą nadzieją świata, tą która nie zawodzi. To siła ziarna pszenicy, moc miłości, która się uniża i daje siebie aż do końca, i która naprawdę odnawia świat Więcej 

26.02.2022

Sprawozdanie z zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego (22.02.2022)

Zebranie odbyło się w formie online w programie Skype. Po serdecznym powitaniu uczestników zebrania Ks. Prezes poinformował wszystkich, o konieczności wprowadzenia nowelizacji naszej praktyki sprawozdawczej. Rok sprawozdawczy bowiem, zgodnie ze wskazówkami i prośbą Sekretariatu Episkopatu Polski, należy ująć w ramach pełnego roku kalendarzowego, czyli od 1 stycznia od 31 grudnia, a nie „od walnego do walnego zebrania”. Więcej 

20.02.2022

Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego

Zarząd Polskiego Towarzystwa Teologicznego uprzejmie zawiadamia, że we wtorek 22 lutego 2022 roku o godzinie 16.00 rozpocznie się walne zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Więcej 

20.12.2021

Boże Narodzenie 2021

Święta Bożego Narodzenia przypominają nam, że Emmanuel, Bóg jest z nami (por. Mt 1, 23). Narodzony w Betlejem Jezus dzieli nasze radości i trudy. Oświeceni wiarą uznajemy w Nim prawdziwego Boga, który wcielił się z miłości do nas, aby nas zbawić. Więcej 

10.12.2021

Sprawozdanie z zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego (7 grudnia 2021)

Trzecie, przewidziane statutem, zebranie zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego odbyło się 7 grudnia 2021 roku w formie online. Po modlitwie i przywitaniu uczestników przez Księdza Prezesa wykład wygłosił ks. dr hab. Roman Bogacz, prof. UPJPII. Więcej 

7.12.2021

Trzytomowa monografia naukowa pt. Kaznodziejstwo

Polskie Towarzystwo Teologiczne od 6 grudnia 2021 do 30 kwietnia 2022 realizuje projekt pod nazwą: Trzytomowa monografia naukowa pt. Kaznodziejstwo: t. 1: Kościół powszechny, t. 2–3: Kościół w Polsce w ramach programu „Doskonała Nauka” Więcej 

15.10.2021

Sprawozdanie z zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego (7 października 2021)

Po przywitaniu uczestników, zebranie rozpoczęło się od wykładu ks. dra Michała Lipińskiego CM na temat Teologia ciała a życie konsekrowane i kapłańskie. Jak zauważył prelegent, pionierem teologii ciała, choć on sam nie używał tego terminu, był papież Jan Paweł II. To jego nauczanie przyczyniło się do głębszego zrozumienia ludzkiej natury, której ciało stanowi istotny element. Więcej 

30.07.2021

Zmarł ks. prałat Kazimierz Moskała – honorowy sekretarz Polskiego Towarzystwa Teologicznego

30 lipca 2021 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej zmarł ks. prałat Kazimierz Moskała – honorowy sekretarz Polskiego Towarzystwa Teologicznego, a przez kilkadziesiąt lat do 2014 roku – sekretarz Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Więcej 

07.06.2021

Sprawozdanie z zebrania zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego (1 czerwca 2021)

Pierwsze statutowe zebranie zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego w roku sprawozdawczym 2021 odbyło się w formie online 1 czerwca 2021 roku. Po modlitwie i przywitaniu wszystkich zebranych członków zarządu przez ks. prezesa prof. Kazimierza Panusia wysłuchano wykładu ks. dr. Stanisława Mieszczaka SCJ Więcej 

08.03.2021

Sprawozdanie z zebrania zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego w dniu 25 lutego 2021

Czwarte statutowe zebranie zarządu PTT odbyło się w formie on-line 25 lutego 2021. Ks. prof. K. Panuś, prezes Polskiego Towarzystwa Teleologicznego, powitał wszystkich członków zarządu połączonych za pośrednictwem komunikatora Skype. Więcej 

24.02.2021

Sprawozdanie prezesa Polskiego Towarzystwa Teologicznego za rok 2020

W załączonym pliku publikujemy sprawozdanie Prezesa Polskiego Towarzystwa Teologicznego za rok 2020. Więcej 

17.12.2020

Życzenia na Boże Narodzenie 2020

W czasie świąt Narodzenia Pańskiego wpatrzeni w Boże Dziecię złożone w betlejemskim żłóbku rozważać będziemy tajemnicę miłości Boga do człowieka oraz dziękować Mu za życzliwych ludzi, dzięki którym ta dobroć Boga do nas dotarła Więcej 

16.12.2020

Sprawozdanie z zebrania zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego w dniu 10 grudnia 2020

Trzecie statutowe zebranie zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego odbyło się 10 grudnia 2020 w formie online. Dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II zebranie rozpoczęto wykładem ks. dr hab. Stanisława Wronki Więcej 

10.12.2020

Uchwała zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego z 10 grudnia 2020 w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II

Polskie Towarzystwo Teologiczne, którego metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła był czynnym członkiem, pragnie wyrazić swój stanowczy sprzeciw wobec nasilających się nieuzasadnionych aktów zniesławiania św. Jana Pawła II Więcej 

10.10.2020

Zebranie zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego

Drugie zebranie zarządu PTT w roku sprawozdawczym 2020 odbyło się 8 października 2020 roku. Ze względu na sytuację epidemiczną prowadzone było online przy pomocy Skype'a. Więcej 

25.06.2020

Sprawozdanie z zebrania zarządu PTT w dniu 9 czerwca 2020

W dniu 9 czerwca 2020 roku odbyło się pierwsze w tym roku statutowe zebranie zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego (PTT). Ze względu na panujący stan epidemiczny zebranie to odbyło się online, dzięki aplikacji Cisco Webex Meetings. Więcej 

26.02.2020

Sprawozdanie prezesa Polskiego Towarzystwa Teologicznego za rok 2019

W załączonym pliku publikujemy sprawozdanie Prezesa Polskiego Towarzystwa Teologicznego za rok 2019 złożone na walnym zebraniu 25 lutego 2020. Więcej 

13.02.2020

Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego 25 lutego 2020

Zarząd Polskiego Towarzystwa Teologicznego uprzejmie zawiadamia, że we wtorek 25 lutego 2020 roku o godzinie 15.30 w auli Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Podzamcze 8 w Krakowie rozpocznie się walne zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Więcej 

20.12.2019

Wydawnictwo UNUM Polskiego Towarzystwa Teologicznego w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Wydawnictwo UNUM (http://unum.ptt.net.pl) prowadzone przez Sekcję Wydawniczą zostało ujęte w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe ogłoszonym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 grudnia 2019 roku Więcej 

17.12.2019

Życzenia na Boże Narodzenie 2019

Wpatrując się w cud Wcielenia, dzielimy się radością z narodzin Jezusa Chrystusa, który przychodzi, aby nas zbawić. Więcej 

10.12.2019

Sprawozdanie z zebrania zarządu – 26 listopada 2019

W dniu 26 listopada 2019 r. w gościnnych murach Domus Mater Księży Sercanów, przy ul. Saskiej 2C w Krakowie, odbyło się trzecie w tym roku przewidziane Statutem zebranie zarządu PTT. Więcej 

28.10.2019

Sprawozdanie z zebrania zarządu – 30 września 2019

W dniu 30 września 2018 roku w siedzibie Towarzystwa, przy ul. Kanoniczej 3 w Krakowie odbyło się drugie w tym roku przewidziane Statutem zebranie zarządu. Więcej 

28.10.2019

Propozycja programu obchodów stulecia PTT

Data powstania: 23.II.1924 – Lwów Rok jubileuszowy: II 2023 – III 2024 – Kraków Więcej 

31.05.2019

Zebranie zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego – 28 maja 2019

Pierwsze zebranie zarządu PTT w roku sprawozdawczym 2019 odbyło się 28 maja 2019 roku w klasztorze Kanoników Regularnych Laterańskich w Krakowie, przy ul. Bożego Ciała 26. Spotkanie rozpoczęto od modlitwy przy grobie św. Stanisława Kazimierczyka w bazylice. Więcej 

18.03.2019

Sprawozdanie Prezesa Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie za rok 2018

Poprzednie Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie odbyło się 27 lutego 2018 roku. Składało się z dwóch części. W pierwszej, po wysłuchaniu sprawozdań prezesa, skarbnika, kierownika Sekcji Wydawniczej (Wydawnictwo UNUM) i przewodniczącego Komisji Kontrolującej udzielono absolutorium Zarządowi za rok 2017. Więcej 

6.03.2019

Zebranie zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego – 27 lutego 2019

Dnia 26 lutego 2019 roku odbyło się czwarte i ostatnie zarazem w roku sprawozdawczym 2018 zebranie zarządu. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Podzamcze 8 w Krakowie. Więcej 

12.12.2018

Życzenia na Boże Narodzenie 2018

Oto Syn Boży przychodzi kolejny raz, by oświecić ludzkość kroczącą w ciemności, która często wybiera grzech i śmierć, zamiast życia i radości przebywania z Nim. Więcej 

11.12.2018

Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego 26 lutego 2019

Zarząd Polskiego Towarzystwa Teologicznego uprzejmie zawiadamia... Więcej 

1.12.2018

Sprawozdanie z zebrania zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego – 27 listopada 2018

Trzecie zebranie zarządu w bieżącym roku sprawozdawczym odbyło się 27 listopada 2018 roku w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile. Więcej 

6.11.2018

Sympozjum naukowe oraz jubileusz 25-lecia powstania Wydawnictwa Homo Dei

Aula klasztoru Redemptorystów w Krakowie przy ul. Zamoyskiego 56 Więcej 

16.10.2018

Sprawozdanie z zebrania zarządu – 2 października 2018

2 października 2018 roku w Krakowie przy ul. Kanoniczej 3 odbyło się zebranie zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego – drugie w bieżącym roku sprawozdawczym. Więcej 

26.04.2018

Sprawozdanie z zebrania zarządu – 18 kwietnia 2018

Pierwsze zebranie zarządu w roku 2018 odbyło się we Włocławku 18 kwietnia. Było to spotkanie wyjazdowe wpisane w obchody 90. rocznicy powstania Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, na które wszystkich członków zarządu zaprosił jego prezes ks. dr hab. Lech Król. Więcej 

6.04.2018

Laudacja z okazji wręczenia medalu Bene Merenti Polskiego Towarzystwa Teologicznego Ojcu Profesorowi Andrzejowi Potockiemu OP

Cieszę się bardzo, że mogę stanąć przed tak zacnym gronem. Zgromadziła się tutaj elita teologów skupiona w Polskim Towarzystwie Teologicznym. Jest to dla mnie zaszczyt i wyróżnienie, że mogę budować się mądrością i darem tylu zacnych osób. Więcej 

8.03.2018

Sprawozdanie z zebrania zarządu – 27 lutego 2018

Czwarte i ostatnie zarazem w roku sprawozdawczym 2017 zebranie zarządu odbyło się dnia 27 lutego 2018 roku. Tradycyjnie miejscem spotkania poprzedzającego walne zebranie PTT była siedziba Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Podzamcze 8 w Krakowie. Po modlitwie ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś pozdrowił licznie zebranych członków zarządu, a zwłaszcza tych, którzy przybyli mimo dotkliwego mrozu z odległych stron Polski: Włocławka i Szczecina. Więcej 

7.01.2018

Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego 2018

Zarząd Polskiego Towarzystwa Teologicznego uprzejmie zawiadamia, że we wtorek 27 lutego 2018 roku o godz. 15.30 w auli Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Podzamcze 8 w Krakowie rozpocznie się walne zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Więcej 

3.02.2018

Sekcja Syndonologiczna – o badaniach naukowych Całunu Turyńskiego

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z interesującym wywiadem z prof. Zbigniewem Treppą opublikowanym w zeszłorocznym wielkanocnym wydaniu „Gościa Niedzielnego” 2017 nr 15. Tematyka poruszona w wywiadzie dotyczy wyników badań Całunu Turyńskiego i Chusty z Manopello. Więcej 

21.12.2017

Życzenia Księdza Prezesa na Boże Narodzenie 2017

„Chrystus nam się narodził, pójdźmy złożyć Mu pokłon!” W uroczystym dniu Bożego Narodzenia przybywamy do Ciebie, Dzieciątko z Betlejem.Więcej 

05.12.2017

Sprawozdanie z zebrania zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego – 28 listopada 2017

Trzecie zebranie zarządu w bieżącym roku sprawozdawczym odbyło się 28 listopada 2017 roku. Po modlitwie, którą rozpoczęto spotkanie, prezes ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś przywitał członków zarządu, a w sposób szczególny tych, którzy przybyli z daleka: ks. prof. Andrzeja Offmańskiego ze Szczecina oraz ks. dr. hab. Lecha Króla z Włocławka. Więcej 

04.10.2017

Sprawozdanie z zebrania zarządu – 28 września 2017

28 września 2017 roku odbyło się drugie zebranie zarządu PTT w bieżącym roku sprawozdawczym. Spotkanie rozpoczęto modlitwą, po której prezes ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś pozdrowił wszystkich zebranych członków zarządu, a szczególnie gości: państwa Miłosza i Justynę Grygierczyków z Warszawy oraz nowego kierownika Oddziału w Częstochowie ks. dr. hab. Pawła Maciaszka, a także ks. prof. Andrzeja Offmańskiego, kierownika Oddziału w Szczecinie, który nie dojechał na spotkanie z powodu zasłabnięcia w podróży. Prezes życzył mu szybkiego powrotu do zdrowia. Więcej 

31.05.2017

III Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa NEWMANALIA

Koło Naukowe Teologów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na III Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową NEWMANALIA – ODKRYWAJĄC ORTODOKSJĘ: “Chrystusa Pana czcijcie (…) i bądźcie zawsze gotowi odpowiedzieć każdemu, kto zażąda uzasadnienia waszej nadziei” (1P 3, 15). Więcej 

15.05.2017

Sprawozdanie z zebrania zarządu – 9 maja 2017

9 maja 2017 roku odbyło się w Krakowie przy ul. Kanoniczej 3 pierwsze zebranie zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego w roku sprawozdawczym 2017. Więcej 

19.03.2017

Sprawozdanie z walnego zebrania – 28 lutego 2017

28 lutego 2017 roku w auli Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej odbyło się walne zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Zgromadziło ono wielu członków towarzystwa przybyłych z Bielska-Białej, Częstochowy, Kalwarii, Katowic, Kielc, Radomia, Sandomierza, Przemyśla, Tarnowa, Tuchowa, Rzeszowa, Sosnowca, Szczecina, Torunia, Włocławka, Pelplina, Elbląga i oczywiście z Krakowa. Więcej 

18.03.2017

Sprawozdanie z zebrania zarządu – 28 lutego 2017

28 lutego 2017 roku odbyło się czwarte i ostatnie zarazem w roku sprawozdawczym 2016 zebranie zarządu. Miejscem spotkania było Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Podzamcze 8 w Krakowie. Po modlitwie ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś pozdrowił licznie zgromadzonych kierowników sekcji specjalistycznych i terenowych, a zwłaszcza tych, którzy przybyli z odległych stron Polski: Torunia, Pelplina, Włocławka i Przemyśla. Więcej 

12.01.2017

Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego 2017

Zarząd Polskiego Towarzystwa Teologicznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 28 lutego 2017 roku (wtorek) o godz. 15.30 w auli Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Podzamcze 8 w Krakowie rozpocznie się walne zebranie. Udział w zebraniu jest zaszczytnym obowiązkiem każdego członka towarzystwa. Więcej 

21.12.2016

Narodzenie Pańskie 2016

Wpatrując się w cud Wcielenia, dzielimy się radością z narodzin Jezusa Chrystusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa... Więcej 

12.12.2016

Sprawozdanie z zebrania zarządu – 22 listopada 2016

22 listopada 2016 roku odbyło się trzecie zebranie zarządu w bieżącym roku sprawozdawczym. Tym razem spotkanie członków zarządu miało miejsce przy ul. Bernardyńskiej 3 i poprzedziło konferencję naukową: Błąd antropologiczny – źródło upadku ładu społeczno-moralnego w Europie inicjującą prezentację programu badawczego Chrześcijanie jutra – nadzieje i obawy. Więcej 

9.11.2016

Konferencja naukowa „Błąd antropologiczny – źródło upadku ładu społeczno-moralnego w Europie”

Kraków, 22 listopada 2016
aula Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 3. Więcej 

29.09.2016

Zebranie zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego

Drugie zebranie zarządu w roku sprawozdawczym 2016 odbyło się 29 września 2016 roku w Krakowie przy ul. Kanoniczej 3. Spotkanie rozpoczęto modlitwą, a po niej prezes ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś pozdrowił wszystkich zebranych członków zarządu. W sposób szczególny powitał ks. dr. Roberta Samsela, nowego kierownika Oddziału w Bielsku Białej, który zastąpił ks. prof. Tadeusza Borutkę. Więcej 

6.08.2016

Zmarł ks. doc. dr hab. Jerzy Chmiel

Polskie Towarzystwo Teologiczne z głębokim żalem zawiadamia o śmierci ks. doc. dr. hab. Jerzego Chmiela, naszego wieloletniego prezesa i redaktora naczelnego kwartalnika „Ruch Biblijny i Liturgiczny”. Więcej 

10.05.2016

Sprawozdanie z zebrania zarządu – 10 maja 2016

Pierwsze zebranie zarządu w roku sprawozdawczym 2016 odbyło się 10 maja 2016 roku w Krakowie przy ul. Kanoniczej 3. Spotkanie rozpoczęła modlitwa, po czym prezes ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś pozdrowił wszystkich zebranych członków zarządu. W sposób szczególny powitał ks. prof. dr hab. Jana Wala, który w latach 1988–1990 i 1991–1996 był prezesem PTT. Więcej 

26.04.2016

Uroczysta inauguracja Oddziału w Elblągu

We wtorek 26 kwietnia 2016 roku o godz. 11.00 w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu odbyła się uroczysta inauguracja elbląskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Spotkanie zaszczycił swą obecnością JE bp dr Jacek Jezierski, ordynariusz diecezji elbląskiej. Więcej 

23.02.2016

Sprawozdanie prezesa za rok 2015

Poprzednie Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie odbyło się 25 lutego 2015 roku. Składało się ono z dwóch części. W pierwszej, po wysłuchaniu sprawozdań prezesa, skarbnika, kierownika Sekcji Wydawniczej (Wydawnictwo UNUM) i przewodniczącego Komisji Kontrolującej udzielono absolutorium Zarządowi za rok 2014. W drugiej części Walnego Zebrania, po laudacji JE. ks. bp. Tadeusza Rakoczego, wręczono medal „Bene merenti Polskiego Towarzystwa Teologicznego” JEm. ks. kard. dr. Stanisławowi Dziwiszowi i wysłuchano wykładu ks. prof. dr. hab. Ireneusza Werbińskiego (UMK Toruń) nt. „«Nie lękajcie się być świętymi» – Świętość w nauczaniu św. Jana Pawła II”. Zeszłoroczne Walne Zebranie zamykało obchody 90-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Z tej okazji opracowano i wydano jubileuszowy album pt. W służbie Wiekuistej Prawdzie. Polskie Towarzystwo Teologiczne 1924-2014 (Wydawnictwo UNUM, Kraków 2015), który otrzymał każdy z uczestników zebrania. Więcej 

16.01.2016

Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego 2016

Zarząd Polskiego Towarzystwa Teologicznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 23 lutego 2016 roku (wtorek) o godz. 15.30 w auli Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Podzamcze 8 w Krakowie rozpocznie się walne zebranie. Udział w zebraniu jest zaszczytnym obowiązkiem każdego członka Towarzystwa. Więcej 

30.11.2015

Sprawozdanie z zebrania zarządu – 24 listopada 2015

Trzecie w bieżącym roku sprawozdawczym spotkanie zarządu odbyło się 24 listopada 2015 roku w Krakowie przy ul. Kanoniczej 3. Rozpoczęła je modlitwa, po której prezes ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś pozdrowił wszystkich zebranych. W sposób szczególny powitał dr Iwonę Zogas-Osadnik, gościa Sekcji Filozoficznej, redaktora pierwszego numeru czasopisma tejże sekcji. Więcej 

8.11.2015

Seria Kazania w Kulturze Polskiej Książką Roku 2014 Komitetu Nauk Teologicznych PAN

W konkursie „Książka Roku” ogłoszonym przez Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk na najlepszą polską publikację teologiczną laureatką za rok 2014 została trzytomowa antologia polskich kazań maryjnych, funeralnych i pasyjnych. Więcej 

8.10.2015

Sprawozdanie z zebrania zarządu – 1 października 2015

1 października 2015 roku w Krakowie przy ul. Kanoniczej 3 odbyło się zebranie zarządu PTT, drugie w bieżącym roku sprawozdawczym. Więcej 

16.07.2015

Projekt zgłoszony przez Polskie Towarzystwo Teologiczne zakwalifikowany do finansowania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2015 moduł Tradycja 1a

Projekt pt. Kazania w kulturze polskiej. Edycje kolekcji tematycznych (kontynuacja): kazania adwentowe, kazania bożonarodzeniowe, kazania wielkanocne, kazania patriotyczne zgłoszony przez Polskie Towarzystwo Teologiczne (nr rej. 1aH 15 0495 83) został zakwalifikowany do finansowania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki moduł Tradycja 1a. Więcej 

25.05.2015

Zebranie zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego 12 maja 2015

Pierwsze zebranie zarządu PTT w roku sprawozdawczym 2015 odbyło się 12 maja 2015 roku w Krakowie przy ul. Kanoniczej 3. Więcej 

27.04.2015

Wyróżnienie FENIKS 2015 dla serii Kazania w Kulturze Polskiej

Wydawnictwo UNUM Polskiego Towarzystwa Teologicznego otrzymało wyróżnienie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2015 w kategorii Seria wydawnicza za trzy tomy serii Kazania w Kulturze Polskiej. Edycje Kolekcji Tematycznych pod redakcją ks. Kazimierza Panusia. Więcej 

25.02.2015

Sprawozdanie prezesa za rok 2014

Poprzednie Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie odbyło się 25 lutego 2014 roku. Otwierało ono obchody 90-lecia istnienia PTT. Składało się z dwóch części. W pierwszej, po wysłuchaniu sprawozdań prezesa, skarbnika, kierownika Sekcji Wydawniczej (Wydawnictwo UNUM) i przewodniczącego Komisji Kontrolującej udzielono absolutorium Zarządowi za rok 2013, a następnie przeprowadzono wybory Zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego na trzyletni okres (2014-2017). W drugiej części Walnego Zebrania wręczono medal „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Teologicznego" JE. ks. bp. dr. Janowi Szkodoniowi i wysłuchano wykładu ks. prof. Edwarda Stańka nt. Teolog wobec współczesnego świata. Więcej 

26.01.2015

Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego 2015

Zarząd Polskiego Towarzystwa Teologicznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 25 lutego 2015 roku (środa) o godzinie 15.30 w auli Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Podzamcze 8 w Krakowie rozpocznie się walne zebranie. Więcej 

22.10.2014

Włocławek: inauguracja oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicznego

22 października 2014 roku w budynku Seminarium Duchownego we Włocławku odbyło się uroczyste posiedzenie naukowe inaugurujące powstanie Oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicznego w tym mieście i w diecezji. Kierownikiem oddziału liczącego 34 członków został ks. dr hab. Lech Król. Więcej 

10.10.2014

Pelplin: inauguracja oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicznego

10 października 2014 roku odbyło się uroczyste posiedzenie naukowe inaugurujące powstanie Oddziału Pelplińskiego Polskiego Towarzystwa Teologicznego. W spotkaniu uczestniczył biskup pelpliński dr Ryszard Kasyna, który wyraził nadzieję, że działalność PTT w Pelplinie będzie „inspirować do głębszej refleksji nad teologią, która niech ożywia pracę duszpasterską, nauczanie i przepowiadanie w Kościele a także postawę kapłańską”. Więcej 

4.03.2014

Sprawozdanie prezesa za rok 2013

Poprzednie walne zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego odbyło się 26 lutego 2013 roku w Krakowie. Obejmowało ono część sprawozdawczą za rok 2012 oraz udzielenie absolutorium zarządowi za tenże rok. W drugiej części Walnego Zebrania wręczono medal „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Teologicznego” ks. prof. dr. hab. Adamowi Kubisiowi i prof. dr. hab. Franciszkowi Adamskiemu, który w dalszej części zebrania wygłosił wykład pt. Czy rodzina ma przyszłość? Więcej 

3.03.2014

Podsumowanie walnego zebrania 2014

25 lutego 2014 roku w auli Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, u stóp Wawelu, odbyło się Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Zgromadziło ono wielu Księży Profesorów, Pań i Panów członków Towarzystwa, przybyłych z Bielska-Białej, Częstochowy, Kalwarii, Katowic, Kielc, Radomia, Sandomierza, Przemyśla, Tarnowa, Tuchowa, Torunia, Rzeszowa, Szczecina, i – oczywiście – z Krakowa. Więcej 

2.01.2014

Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego 2014

Zarząd Polskiego Towarzystwa Teologicznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 25 lutego 2014 roku (wtorek) o godzinie 15.30 w auli Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Podzamcze 8 w Krakowie rozpocznie się walne zebranie. Więcej 

30.11.2013

90 lat istnienia Polskiego Towarzystwa Teologicznego

19 listopada 2013 roku, od uroczystej mszy świętej sprawowanej przy konfesji św. Jana Kantego w kolegiacie św. Anny w Krakowie rozpoczęliśmy obchody jubileuszowego roku 90-lecia naszego istnienia. Więcej 

14.01.2013

Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego 2013

Zarząd Polskiego Towarzystwa Teologicznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 26 lutego 2013 roku (wtorek) o godz. 15.30 w auli Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Podzamcze 8 w Krakowie rozpocznie się WALNE ZEBRANIE. Więcej 

20.01.2012

Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego 2012

Zarząd Polskiego Towarzystwa Teologicznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 27 lutego 2012 roku (poniedziałek) o godzinie 15.30 w auli Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Podzamcze 8 w Krakowie rozpocznie się walne zebranie. Więcej