Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Informacje

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Dekret przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI
Skwer Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6
01-015 WARSZAWA
tel. (022) 838 92 51, fax (022) 838 09 67

SEP-3.4.2.2-26
Warszawa, dnia 7.04.2004 r.

Na podstawie kan. 114 § 1 i kan. 116 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, przyznaję "Polskiemu Towarzystwu Teologicznemu", zatwierdzonemu przez władze kościelne w 1924 r. we Lwowie, działającemu nieprzerwanie do chwili obecnej - status publicznego stowarzyszenia wiernych o zasięgu działania krajowym, w rozumieniu Kodeksu Prawa Kanonicznego, a organizacji kościelnej, w rozumieniu prawa polskiego.

Dziękując Bogu za owocną dotychczasową działalność "Polskiego Towarzystwa Teologicznego", z serca udzielam błogosławieństwa na dalsze lata jego służby myśli teologicznej i misji duszpasterskiej Kościoła katolickiego.

Arcybiskup Józef Michalik
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski