Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Oddziały

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Oddział w Częstochowie

  • Kierownik:ks. dr Paweł Zadrożny
  • Zastępca kierownika:ks. dr Dariusz Nowak
  • Skarbnik:ks. dr Marian Szymonik
  • Sekretarz:dr Beata Stypułkowska
  • Kontakt:czestochowa@ptt.net.pl

Oddział istnieje od 1997 roku. Skupia duchownych i świeckich, wykładowców Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej i Instytutu Teologicznego w Częstochowie, pracowników Kurii Metropolitalnej, duszpasterzy parafialnych, katechetów oraz inne osoby świeckie. Liczy 87 członków (stan na dzień 15 lutego 2007). Oddział jest podzielony na trzy sekcje tematyczne:

  1. Sekcja Biblijna – odpowiedzialny ks. prof. dr hab.Zdzisław Małecki,
  2. Sekcja Teologii Systematycznej – odpowiedzialny ks. dr Teofil Siudy,
  3. Sekcja Teologii Praktycznej – odpowiedzialny ks. dr Andrzej Kuliberda.

W ramach swej działalności oddział organizuje okolicznościowe odczyty i sesje naukowe.

Specyficzna formą działalności częstochowskiego oddziału są organizowane co pewien czas Zaduszki teologiczne poświęcone pamięci zmarłych członków naszego Towarzystwa. W roku 2006 wspominaliśmy: ks. dra Tadeusza Matrasa, ks. dra Jana Wilka, br. dra Stanisława Rybickiego. Wszystkie referaty ze wspomnianej sesji naukowej oraz sylwetki zmarłych członków naszego towarzystwa przypomniane podczas Zaduszek teologicznych, znajdują się w 34 numerze „Częstochowskich Studiów Teologicznych” redagowanych przez ks. dra Teofila Siudego.