Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Kontakt

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Adres Towarzystwa

Polskie Towarzystwo Teologiczne

ul. Kanonicza 3
31-002 Kraków

tel. (12) 422 56 90

zarzad@ptt.net.pl

NIP 676-22-23-670
Regon 356875270

Bank Pekao Oddział w Krakowie
92 1240 4504 1111 0011 1168 6246