Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego 2012

Zarząd Polskiego Towarzystwa Teologicznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 27 lutego 2012 roku (poniedziałek) o godzinie 15.30 w auli Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Podzamcze 8 w Krakowie rozpocznie się walne zebranie.

Program

godz. 15.30
 1. Zagajenie prezesa.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza walnego zebrania.
 3. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego walnego zebrania.
 4. Sprawozdania za rok 2011 prezesa, skarbnika i kierownika Sekcji Wydawniczej.
 5. Sprawozdanie Komisji Kontrolującej.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 7. Udzielenie zarządowi absolutorium za rok 2011.
 8. Wolne wnioski.

Przerwa

godz. 16.30
 1. Uroczystość wręczenia medalu Bene Merenti Polskiego Towarzystwa Teologicznego JE abp. dr. Zygmuntowi Zimowskiemu. Laudacja JE bp dr Wacław Depo.
 2. Wykład JM ks. prof. dr. hab. Henryka Skorowskiego SDB, rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na temat: Wartości chrześcijańskie a wartości liberalne. Zgoda czy rozbieżność?
 3. Błogosławieństwo na nowy rok pracy Polskiego Towarzystwa Teologicznego.