Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

90 lat istnienia Polskiego Towarzystwa Teologicznego

19 listopada 2013 roku, od uroczystej mszy świętej sprawowanej przy konfesji św. Jana Kantego w kolegiacie św. Anny w Krakowie, rozpoczęliśmy obchody jubileuszowego roku 90-lecia naszego istnienia.

Polskie Towarzystwo Teologiczne powołane zostało do życia 23 lutego 1924 roku we Lwowie. Jako cel postawiło sobie „służyć Wiekuistej Prawdzie” przez roztaczanie opieki nad rozwojem nauk teologicznych w Polsce i rozbudzanie zainteresowań dyscyplinami teologicznymi wśród duchowieństwa i wiernych. Patronem tego jednego z najstarszych polskich towarzystw naukowych od początku jego istnienia jest św. Jan Kanty.