Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego 2014

Zarząd Polskiego Towarzystwa Teologicznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 25 lutego 2014 roku (wtorek) o godz. 15.30 w auli Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Podzamcze 8 w Krakowie rozpocznie się walne zebranie.

Program

godz. 15.30
 1. Zagajenie prezesa.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza walnego zebrania.
 3. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego walnego zebrania.
 4. Sprawozdania za rok 2013: prezesa, skarbnika i kierownika Sekcji Wydawniczej.
 5. Sprawozdanie Komisji Kontrolującej.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 7. Udzielenie zarządowi absolutorium za rok 2013.
 8. Wybory nowego zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego na trzyletni okres.
 9. Wolne wnioski.

Przerwa

godz. 17.00
 1. Uroczystość wręczenia medalu „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Teologicznego” JE ks. bp. dr. Janowi Szkodoniowi.
 2. Wykład ks. prof. Edwarda Stańka nt. Teolog wobec współczesnego świata.