Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Pelplin: inauguracja oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicznego

10 października 2014 roku odbyło się uroczyste posiedzenie naukowe inaugurujące powstanie Oddziału Pelplińskiego Polskiego Towarzystwa Teologicznego. W spotkaniu uczestniczył biskup pelpliński dr Ryszard Kasyna, który wyraził nadzieję, że działalność PTT w Pelplinie będzie „inspirować do głębszej refleksji nad teologią, która niech ożywia pracę duszpasterską, nauczanie i przepowiadanie w Kościele a także postawę kapłańską”. W spotkaniu inaugurującym działalność Towarzystwa na terenie diecezji pelplińskiej wziął również udział prezes PTT – ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś.

Podczas spotkania w Pelplinie wybrano władze oddziału PTT, na czele których stanął ks. dr hab. Janusz Szulist, prof. UMK. Podczas zebrania konstytutywnego wykład inauguracyjny wygłosił ks. dr hab. Jarosław Babiński. Nakreślił on postać wielkiego filozofa pelplińskiego ks. infułata Franciszka Sawickiego. Zmarły w 1952 r. kapłan znacząco zapisał się w gronie europejskich myślicieli, w czym pomogły mu publikacje pisane nie tylko w języku ojczystym, ale również w niemieckim. Oddział Pelpliński PTT jest 16 oddziałem terenowym PTT i powstał – co warto podkreślić – w 90 roku istnienia Towarzystwa.