Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Podsumowanie po Walnym Zebraniu PTT

25 lutego 2014 roku w auli Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, u stóp Wawelu, odbyło się Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Zgromadziło ono wielu Księży Profesorów, Pań i Panów członków Towarzystwa, przybyłych z Bielska-Białej, Częstochowy, Kalwarii, Katowic, Kielc, Radomia, Sandomierza, Przemyśla, Tarnowa, Tuchowa, Torunia, Rzeszowa, Szczecina, i – oczywiście – z Krakowa.

Zebranie nasze zaszczycili swoim udziałem ksiądz kard. Stanisław Dziwisz i księża biskupi pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej Jan Szkodoń, Jan Zając i Grzegorz Ryś.

W części pierwszej, oprócz sprawozdań za miniony roku. Wnikliwą relację o działalności Towarzystwa przedstawił ks. prof. Kazimierz Panuś. Po udzieleniu absolutorium zarządowi wybrano władze Towarzystwa na kolejne 3 lata. Prezesem został ponownie wybrany ks. prof. Kazimierz Panuś.

W drugiej części zebrania tegorocznego Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Teologicznego wręczono medal Bene Merenti – zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Teologicznego – JE. ks. bp. Janowi Szkodoniowi. Sylwetkę Księdza Biskupa laureata nakreślił ks. prof. Tadeusz Panuś. Tekst tego wystąpienia zamieszczamy poniżej.

W dalszej części zebrania wykład pt. Teolog wobec współczesnego świata wygłosił ks. prof. dr. hab. Edward Staniek.

W bieżącym roku Polskie Towarzystwo Teologiczne obchodzi 90-lecie swego istnienia. Po zatwierdzeniu statutu przez administrację państwową i władze kościelne, 23 lutego 1924 r. odbyło się we Lwowie zebranie konstytucyjne, powołujące do życia Polskie Towarzystwo Teologiczne. Dnia 11 maja tegoż roku uroczyście zainaugurowano jego działalność. Zadania postawione przed Towarzystwem realizowano, korzystając ze „współpracy profesorów z poszczególnych wydziałów teologicznych uniwersytetów: im. Jana Kazimierza we Lwowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Stefana Batorego [w Wilnie] i Uniwersytetu Warszawskiego”. Były to w owym czasie najmocniejsze naukowo środowiska teologiczne w Polsce. Zamierzonym celom miały z początku służyć, między innymi, takie formy działania, jak cykliczne odczyty członków, własne wydawnictwa i powstająca biblioteka. Na czele Towarzystwa stanął zarząd, złożony z prezesa, sekretarza i skarbnika. W okresie lwowskim, tj. do wybuchu II wojny światowej, prezesami Polskiego Towarzystwa Teologicznego byli profesorowie: ks. Kazimierz Wais (1924-1927) i ks. Szczepan Szydelski (1927-1939). Funkcję sekretarza generalnego oraz stałego delegata do Zarządu Polskich Towarzystw Naukowych we Lwowie powierzono ks. Aleksemu Klawkowi.