Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego 2015

Zarząd Polskiego Towarzystwa Teologicznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 25 lutego 2015 roku (środa) o godz. 15.30 w auli Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Podzamcze 8 w Krakowie rozpocznie się walne zebranie.

Program Walnego Zebrania

wieńczącego 90 lat istnienia Polskiego Towarzystwa Teologicznego

godz. 15.30
 1. Zagajenie prezesa.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza walnego zebrania.
 3. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego walnego zebrania.
 4. Sprawozdania za rok 2014: prezesa, skarbnika i kierownika Sekcji Wydawniczej.
 5. Sprawozdanie Komisji Kontrolującej.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 7. Udzielenie zarządowi absolutorium za rok 2014.
 8. Wolne wnioski.

Przerwa

godz. 17.00
 1. Uroczystość wręczenia medalu Bene Merenti Polskiego Towarzystwa Teologicznego Jego Eminencji ks. kard. dr. Stanisławowi Dziwiszowi. Laudacja JE. ks. bp Tadeusz Rakoczy.
 2. Wykład ks. prof. dr. hab. Ireneusza Werbińskiego (UMK Toruń) na temat: „«Nie lękajcie się być świętymi» – Świętość w nauczaniu św. Jana Pawła II”.
 3. Zakończenie Roku Jubileuszowego – 90 lat istnienia Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Błogosławieństwo księży biskupów na nowy rok pracy Towarzystwa.