Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Zebranie zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego 12 maja 2015

Pierwsze zebranie zarządu PTT w roku sprawozdawczym 2015 odbyło się 12 maja 2015 roku w Krakowie przy ul. Kanoniczej 3. Po modlitwie na rozpoczęcie spotkania i pozdrowieniu zebranych członków zarządu PTT przez prezesa ks. prof. dr hab. Kazimierza Panusia, głos zabrał ks. dr hab. Stanisław Wronka. Przedstawił on wykład na temat: Hiperboliczne wypowiedzi w Biblii, w którym przybliżył znaczenie biblijnych figur stylistycznych i paralelizmów antytetycznych jako swoistego języka obrazowego dla wyrażenia ważnych spraw wiary. Po wykładzie miała miejsce dyskusja, a pytania stawiane prelegentowi pozwoliły rozwinąć treści zaprezentowanego zagadnienia.

Następnie prezes ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś podsumował walne zebranie z 25 lutego br. i zakończenie obchodów jubileuszu 90-lecia istnienia PTT, stwierdzając, iż wydarzenia te stanowiły wydatny impuls zarówno dla rozwoju samego Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Polsce – erygowanych bowiem zostało kilka ośrodków terenowych PTT – jak również dla podejmowania przez sekcje i ośrodki różnorodnych inicjatyw badawczo-naukowych. Wśród głosów gratulacyjnych z racji jubileuszu warto odnotować list abpa Józefa Michalika, metropolity przemyskiego, w którym między innymi dziękuje za przesłany mu jubileuszowy album.

Sebastian Wojnowski, kierownik Sekcji Wydawniczej, podzielił się z członkami zarządu swoimi spostrzeżeniami z uroczystości wręczenia wyróżnienia FENIKS 2015 Stowarzyszenia Wydawców Katolickich dla Wydawnictwa UNUM Polskiego Towarzystwa Teologicznego, która się odbyła 18 kwietnia 2015 w Warszawie. Wyróżnienie w kategorii seria wydawnicza (dzieła zebrane) dotyczyło trzech tomów serii Kazania w Kulturze Polskiej. Edycje Kolekcji Tematycznych pod redakcją ks. Kazimierza Panusia (Kazania maryjne, Kazania funeralne, Kazania pasyjne). Seria ta będzie kontynuowana przez edycję kazań adwentowych, bożonarodzeniowych, wielkanocnych i patriotycznych.

Sebastian Wojnowski poinformował także o trzech wnioskach złożonych przez Polskie Towarzystwo Teologiczne w ramach konkursu Tradycja 1A Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Pierwszy dotyczy kontynuacji wyżej wspomnianej serii kazań, drugi opracowania i krytycznego wydania dorobku ks. Piotra Skargi, którego proces beatyfikacyjny rozpoczął się niedawno. Trzeci wniosek, którego inicjatorem jest ks. dr Andrzej Kukła CSsR, kierownik sekcji Prawa Kanonicznego, obejmuje opracowanie historii Łemków.

W dalszej części spotkania dokonano wyboru nowego sekretarza zarządu PTT. Dotychczasowy sekretarz ks. mgr Kazimierz Moskała ze względu na stan zdrowia prosił o zwolnienie go z tej funkcji, którą pełnił nieprzerwanie od marca 1987 roku. Wyraził wolę pozostania sekretarzem honorowym, co zostało przyjęte przez zgromadzonych oklaskami. Na nowego sekretarza wybrano o. dr. hab. Romualda Henryka Koślę OFM, który wybór przyjął.

W trakcie spotkania wiceprezes PTT ks. dr hab. Roman Kuligowski nawiązał do programu Chrześcijanie jutra w Europie i zaproponował powołanie komisji w celu przygotowana sympozjum na ten temat. W skład komisji oprócz wiceprezesa weszli: prof. dr hab. Franciszek Adamski, ks. dr hab. Andrzej Nowicki, ks. dr Wojciech Mleczko CR oraz ks. dr Damian Wąsek.

Na zakończenie spotkania członkowie zarządu PTT zaprezentowali działalność sekcji i oddziałów terenowych. Przyjęto także dwóch nowych członków przedstawionych przez kierownika Sekcji Pastoralno-Socjologicznej profesora Franciszka Adamskiego: ks. dra hab. Dariusza Tułowieckiego z KUL-u i dr hab. Katarzynę Wrońską z Instytutu Pedagogiki UJ.

W wolnych wnioskach ks. dr hab. Stanisław Wronka zachęcił do pisania artykułów do „Ruchu Biblijnego i Liturgicznego. Z kolei Sebastian Wojnowski liczy bardzo, że Wydawnictwo UNUM będzie służyło jeszcze lepiej PTT i prosi, by publikowano w nim doktoraty, habilitacje oraz inne prace.

Spotkanie zakończyła modlitwa za zmarłych członków PTT. W ostatnim czasie odszedł do Pana ks. prof. Tadeusz Ślipko SJ.