Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego 2016

Zarząd Polskiego Towarzystwa Teologicznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 23 lutego 2016 roku (wtorek) o godz. 15.30 w auli Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Podzamcze 8 w Krakowie rozpocznie się walne zebranie. Udział w zebraniu jest zaszczytnym obowiązkiem każdego członka Towarzystwa.

ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś, prezes

o. dr hab. Romuald Kośla OFM, sekretarz

Porządek obrad

godz. 15.30
  1. Zagajenie prezesa.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza walnego zebrania.
  3. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego walnego zebrania.
  4. Sprawozdania za rok 2015: prezesa, skarbnika i kierownika Sekcji Wydawniczej, Komisji Kontrolującej.
  5. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  6. Udzielenie absolutorium zarządowi za rok 2015.
  7. Wolne wnioski.

Przerwa

godz. 17.00
  1. Uroczystość wręczenia medalu Bene Merenti Polskiego Towarzystwa Teologicznego Jego Eminencji bp. Kazimierzowi Górnemu z laudacją ks. dr. hab. Jerzego Buczka.
  2. Wykład JE bp. dr. Jana Wątroby na temat: Małżeństwo i rodzina w posynodalnej refleksji.