Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Narodzenie Pańskie 2016

„W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi”
(J 1, 4)

Wpatrując się w cud Wcielenia, dzielimy się radością z narodzin Jezusa Chrystusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa.

Wszystkim Członkom Polskiego Towarzystwa Teologicznego życzymy, aby Słowo Boże, które przyszło na ziemię nauczyć ludzi języka miłości, było bogactwem ponad miarę, bogactwem światłości, która rozświetla wszelkie ciemności, bogactwem prawdy, która prowadzi do pełni poznania i zrozumienia, bogactwem przyszłości, która jest życiem wiecznym.

Na nowy rok 2017 życzymy pogłębionego i dojrzałego odkrywania tajemnicy Chrystusowej u boku Jego Matki, Bożej Rodzicielki.

Z serdecznym podziękowaniem za wszystkie podjęte w kończącym się 2016 roku prace na rzecz Polskiego Towarzystwa Teologicznego,


ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś, prezes
o. dr hab. Romuald Kośla OFM, sekretarz

Kraków, Narodzenie Pańskie 2016