Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Uroczysta inauguracja Oddziału w Elblągu

We wtorek 26 kwietnia 2016 roku o godz. 11.00 w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu odbyła się uroczysta inauguracja elbląskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Spotkanie zaszczycił swą obecnością JE bp dr Jacek Jezierski, ordynariusz diecezji elbląskiej. Po słowie wprowadzającym organizatora oddziału ks. dr. Krzysztofa Kaoki, głos zabrał bp dr Jacek Jezierski. Mówca przedstawił dzieje naukowych i teologicznych poszukiwań na terenach dzisiejszej diecezji elbląskiej, począwszy od Jana z Kwidzyna (zm. 1417), uzasadniając potrzebę powołania Oddziału w Elblągu Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Biskup podkreślił, iż cieszy się, że na jego prośbę zarząd na swym posiedzeniu 24 listopada 2015 roku powołał ten oddział. Z kolei prezes ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś, wyraził radość z powstania siedemnastej sekcji terenowej towarzystwa, która podejmuje zadanie „służenia wiekuistej prawdzie”, jak stwierdzono w dokumencie założycielskim Polskiego Towarzystwa Teologicznego 23 lutego 1924 roku we Lwowie. Dzięki temu nie jest żadną przesadą stwierdzenie, że Polskie Towarzystwo Teologiczne faktycznie rozciągnęło swoją działalność na całą Polskę. Kolejnym punktem programu uroczystej inauguracji był wykład ks. dr. Sławomira Małkowskiego nt. Konsekwencje „błędu antropologicznego” w wychowaniu i w duszpasterstwie. Po dyskusji członkowie Oddziału w Elblągu przeszli do sali obrad i dokonali wyboru władz oddziału. Pierwszym kierownikiem został jego organizator ks. dr Krzysztof Kaoka.