Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Zmarł ks. doc. dr hab. Jerzy Chmiel – 6 sierpnia 2016

Polskie Towarzystwo Teologiczne z głębokim żalem zawiadamia o śmierci ks. doc. dr. hab. Jerzego Chmiela, naszego wieloletniego prezesa i redaktora naczelnego kwartalnika „Ruch Biblijny i Liturgiczny”.

Studiował w krakowskim Seminarium Duchownym. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1958 roku z rąk abp. Eugeniusza Baziaka. W latach 1961–1968 studiował w Rzymie m.in. w Papieskim Instytucie Biblijnym i na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Wykładowca Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie od 1968 roku, a od 1975 kierownik katedry Hermeneutyki Biblijnej i Judaizmu. W latach 1982–1985 sprawował funkcję prodziekana Wydziału Teologicznego PAT, potem w latach 1985–1991 — dziekana. Od 1997 prorektor PAT. W latach 1982–2007 redaktor kwartalnika „Ruch Biblijny i Liturgiczny”. Założyciel Studium Syndonologicznego przy Polskim Towarzystwie Teologicznym i jego prezes w latach 1977–1987.

Liturgia pogrzebowa odbędzie się we czwartek 11 sierpnia 2016: o godz. 10.00 — msza święta w Kolegiacie Akademickiej św. Anny w Krakowie, a o godz. 12.00 — pogrzeb na Cmentarzu Rakowickim.

We wdzięcznej pamięci zachowujemy wiele lat cierpliwej i bezinteresownej pracy Księdza Profesora w naszym towarzystwie.