Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Zebranie zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego

Drugie zebranie zarządu w roku sprawozdawczym 2016 odbyło się 29 września 2016 roku w Krakowie przy ul. Kanoniczej 3. Spotkanie rozpoczęto modlitwą, a po niej prezes ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś pozdrowił wszystkich zebranych członków zarządu. W sposób szczególny powitał ks. dr. Roberta Samsela, nowego kierownika Oddziału w Bielsku Białej, który zastąpił ks. prof. Tadeusza Borutkę.

Według ustalonego programu na początku spotkania głos zabrał Sebastian Wojnowski, kierownik Sekcji Wydawniczej, który przeprowadził wykład zatytułowany Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Prelegent przedstawił genezę otwartego dostępu do publikacji naukowych, jego definicję oraz główne rodzaje (droga złota i zielona, otwarty dostęp gratis i libre), a także korzyści płynące z prowadzenia dyskusji naukowej na łamach otwartych czasopism. Po prezentacji zawiązała się dyskusja dotycząca m.in. źródeł finansowania czasopism publikowanych w otwartym dostępie.

Po wykładzie prezes ks. Kazimierz Panuś zaprosił zebranych na sympozjum nt. Błąd antropologiczny – źródło upadku ładu społeczno-moralnego w Europie. Sympozjum to będzie pierwszą z sesji aktualnie realizowanego przez towarzystwo programu badawczego skupionego wokół problematyki: Chrześcijanie jutra. Nadzieje i obawy. Sympozjum to odbędzie się 22 listopada br. o godz. 15.00 w auli przy ul. Bernardyńskiej 3. Zostanie ono poprzedzone trzecim statutowym zebraniem zarządu, które rozpocznie się godzinę wcześniej, czyli o godz. 14.00. Na sympozjum złożą się cztery wystąpienia: prof. Franciszek Adamski: Człowiek współczesny wobec transcendencji; ks. dr hab. Damian Wąsek: Sekularyzacja kultury; ks. dr Grzegorz Godawa: Integralna wizja człowieka stanowiąca fundament kultury i chrześcijańskiego wychowania; ks. dr hab. Andrzej Nowicki: Wiarygodna tożsamość chrześcijaństwa dzisiaj.

W dalszej części spotkania ks. dr hab. Stanisław Wronka poinformował o dofinansowaniu kwartalnika „Ruch Biblijny i Liturgiczny” ze środków na działalność upowszechniającą naukę przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 1 lipca 2016 do 31 grudnia 2017 roku, natomiast Sebastian Wojnowski przybliżył zasady wydawania kwartalnika w systemie OJS.

Kolejnym punktem programu były informacje o zrealizowanych bądź planowanych inicjatywach naukowych poszczególnych sekcji i oddziałów. Wśród wielu z nich warta odnotowania jest sesja naukowa przygotowana przez Oddział w Tuchowie, poświęcona Matce Bożej Nieustającej Pomocy – Ikonie Miłosierdzia. Odbędzie się ona 5 listopada w klasztorze ojców redemptorystów przy ul. Zamoyskiego w Krakowie-Podgórzu. W trakcie sesji odbędzie się także prezentacja księgi pamiątkowej dedykowanej zmarłemu o. dr. hab. Gerardowi Siwkowi CSsR.

Na zakończenie zebrania zarząd przyjął nowych członków. Do oddziału w Radomiu przystąpiło sześć osób: ks. dr Stanisław Piekielnik, ks. dr Radosław Kacprzak, ks. dr Tomasz Herc, ks. dr Wojciech Wojtyła, ks. dr Rafał Piekarski oraz ks. mgr Andrzej Zarzycki; do Sekcji Pastoralno-Socjologicznej trzy osoby: o. dr Eligiusz Ryszard Dymowski OFM, ks. dr Marek Jodko, mgr lic. Joanna Pakuza; do Sekcji Teologii Życia Konsekrowanego: o. prof. dr hab. Jerzy Gogola OCD, a do Sekcji Filozoficznej: ks. dr Wojciech Paluchowski.

Spotkanie zamknęła modlitwa za zmarłych członków towarzystwa: kard. Franciszka Macharskiego, emerytowanego metropolity krakowskiego, laureata medalu Bene Merenti, oraz byłego prezesa Polskiego Towarzystwa Teologicznego i wieloletniego redaktora naczelnego „Ruchu Biblijnego i Liturgicznego” ks. dr. hab. Jerzego Chmiela.

dr hab. Romuald Kośla OFM, sekretarz