Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego 28 lutego 2016

Zarząd Polskiego Towarzystwa Teologicznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 28 lutego 2017 roku (wtorek) o godz. 15.30 w auli Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Podzamcze 8 w Krakowie rozpocznie się walne zebranie. Udział w zebraniu jest zaszczytnym obowiązkiem każdego członka towarzystwa.

Porządek obrad

godz. 15.30
 1. Zagajenie prezesa, wybór przewodniczącego i sekretarza walnego zebrania.
 2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego walnego zebrania.
 3. Sprawozdania za rok 2016:
  • prezesa
  • skarbnika
  • kierownika Sekcji Wydawniczej
  • Komisji Rewizyjnej.
 4. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 5. Udzielenie absolutorium zarządowi za rok 2016.
 6. Wybory zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego na lata 2017–2020
 7. Wolne wnioski.

Przerwa

godz. 17.00
 1. Uroczystość wręczenia medalu Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Teologicznego Jego Eminencji abp. dr. Damianowi Zimoniowi z laudacją JE bp. Marka Szkudło.
 2. Wykład ks. prof. dr. hab. Jerzego Szymika na temat: Prawda – teologia – Bóg.