Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Sprawozdanie z zebrania zarządu – 28 lutego 2017

28 lutego 2017 roku odbyło się czwarte i ostatnie zarazem w roku sprawozdawczym 2016 zebranie zarządu. Miejscem spotkania było Wyższe Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Podzamcze 8 w Krakowie. Po modlitwie ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś pozdrowił licznie zgromadzonych kierowników sekcji specjalistycznych i terenowych, a zwłaszcza tych, którzy przybyli z odległych stron Polski: Torunia, Pelplina, Włocławka i Przemyśla.

1. Podczas spotkania prezes poinformował o kandydatach do zarządu, które pragnie przedstawić walnemu zebraniu, które jest najwyższą władzą towarzystwa. Prezes zaproponował, by funkcję wiceprezesa w miejsce ks. prof. dr. hab. Romana Kuligowskiego podjął ks. dr hab. Piotr Kroczek, prof. UPJPII z oddziału w Bielsku-Białej, a funkcję skarbnika po ponad 20 latach posługi ks. dr. Andrzeja Mojżeszki – ks. mgr Andrzej Fyda, prefekt i prokurator Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej i członek Sekcji Katechetyczno-Pedagogicznej. Ustępującym członkom zarządu prezes podziękował za wieloletni wkład w działalność towarzystwa, za twórcze inicjatywy sprzyjające jego rozwojowi i sprawnemu funkcjonowaniu, kandydatom na stanowiska w zarządzie życzył zaś powodzenia podczas wyborów.

2. Prof. dr hab. Franciszek Adamski poddał pod dyskusję oraz głosowanie ideę połączenia dwóch Sekcji Pastoralno-Socjologicznej, którą dotychczas kierował, z Sekcją Katechetyczno-Pedagogiczną. Nowa sekcja miałaby nosić nazwę Pedagogiczno-Społeczna. W trakcie dyskusji ks. mgr Kazimierz Moskała oraz ks. prof. Tomasz Jelonek postulowali, aby mimo powołania do istnienia nowej sekcji podjąć starania mające na celu powołanie Sekcji Katechetycznej, gdyż jak się wyraził ten ostatni, po wojnie to księża katecheci zatroszczyli się o wznowienie działalności towarzystwa. W wyniku głosowania powstała nowa sekcja Pedagogiczno-Społeczna, której kierownikiem został ks. dr Grzegorz Godawa.

3. Następnie prezes podziękował zebranym kierownikom za sprawne nadesłanie sprawozdań z działalności poszczególnych ośrodków, które drogą elektroniczną wpłynęły niemal w komplecie. Ułatwiło mu to zredagowanie sprawozdania ogólnego za rok 2016, które zostało przedstawione na Walnym Zebraniu i zostanie opublikowane w kwartalniku „Ruch Biblijny i Liturgiczny”.

4. Na zakończenie spotkania zarząd przyjął nowych członków: do Sekcji Filozoficznej o. dr. Rafała Kazimierza Wilka OSPPE, do Sekcji Biblijnej o. dr. Antoniego Kordowiska OFM, do Oddziału w Kielcach ks. dr. hab. Stefana Radziszewskiego, do Oddziału w Częstochowie ks. dr. Mariusza R. Trojanowskiego, ks. mgr. lic. Kamila Zadrożnego, ks. mgr. Adriana Fertacza, ks. mgr. lic. Mariusza Kocoła, ks. mgr. lic. Szymona Stępniaka, do Oddziału w Toruniu ks. dr. Marcina Puziaka, ks. dr. Pawła Hoppe’a, mgr lic. Karolinę Olszewską, o. dr. hab. Mieczysława Celestyna Paczkowskiego OFM, prof. UMK i do Oddziału w Przemyślu ks. mgr. Marka Wojnarowskiego. Zarząd poświęcił więcej uwagi Sekcji Syndologicznej, powołując mgr. Miłosza Grygierczyka nie tylko na członka PTT, ale także ze względu na szeroko zakrojone prace na zastępcę kierownika sekcji.

W wolnych wnioskach głos zabrał ks. dr Jerzy Bielecki, kierownik Oddziału w Częstochowie, informując o swojej rezygnacji i o następcy wyłonionym w głosowaniu członków oddziału, którego zatwierdził abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Nowym kierownikiem został ks. dr hab. Paweł Maciaszek, który przejmie obowiązki od 1 maja br.

Następnie głos zabrał ks. dr hab. Lech Król, kierownik Oddziału we Włocławku, informując, iż w przyszłym, 2018 roku, przypada 90-lecie działalności towarzystwa w tym mieście. Z tej racji zaprosił wszystkich członków zarządu do wzięcia udziału w uroczystościach upamiętniających tę rocznicę. W odpowiedzi na zaproszenie, ksiądz prezes nie wykluczył przy tej okazji zwołania statutowego spotkania zarządu.

Po modlitwie w intencji przebywającego w szpitalu ks. prof. dr hab. Andrzeja Offmańskiego, kierownika Oddziału w Szczecinie, ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś zaprosił wszystkich zebranych do auli seminaryjnej na walne zebranie.

dr hab. Romuald Kośla OFM, sekretarz