Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

III Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa NEWMANALIA – 1 czerwca 2017

Koło Naukowe Teologów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na III Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową NEWMANALIA – ODKRYWAJĄC ORTODOKSJĘ: “Chrystusa Pana czcijcie (…) i bądźcie zawsze gotowi odpowiedzieć każdemu, kto zażąda uzasadnienia waszej nadziei” (1P 3, 15).

Data: 1 czerwca 2017

Miejsce: Aula Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3 (I piętro)

PROGRAM

8.30 rejestracja uczestników

9.00 otwarcie konferencji

 

APOLOGIA PRZEZ WIEKI (9.00-10.15; moderator: mgr lic. Piotr Popiołek)

mgr lic. Elwina Nowak (KUL): Chrześcijaństwo w konfrontacji z państwem pogańskim w apologiach św. Justyna

mgr lic. Łukasz Rzepka (UPJPII): Teologia zastępstwa Jana Henryka Newmana

mgr Magdalena Tafelska (UAM): Apologia wiary w dziełach Dietricha von Hildebranda

ks. mgr lic. Mariusz Kocoł (UO): Kim jest Jezus z Nazaretu? Perspektywa J. Ratzingera a doktryna Świadków Jehowy

Pytania i dyskusja

Przerwa: 10.15-10.45

 

ŚWIADECTWO JAKO APOLOGIA (10.45-12.00; moderator: mgr lic. Łukasz Rzepka)

mgr lic. Małgorzata Walczak (UPJPII): Μαρτύριον w Mt. Świadectwo jako forma chrześcijańskiej apologii

mgr lic. Aleksander Sosnowski (UPJPII): Świadek i świadectwo w teologii Josepha Ratzingera

mgr Marta Sienkiewicz (UAM): Obronić to, co najcenniejsze – śmierć w imię Jezusa Chrystusa jako przejaw prawdziwej miłości

mgr lic. Michał Zborowski (KUL): Jak uzasadniać dziś? Nowa apologia w dobie nowej ewangelizacji – rola argumentu testymonialnego

Pytania i dyskusja

Przerwa: 12.00-12.30

 

APOLOGIA W KULTURZE (12.30-14.00; moderatorka: mgr lic. Angelika Małek)

mgr Marta Migdał (UPJPII): Chrześcijańska egzegeza „pogańskiej” Biblii? Interpretacja Iliady i Odysei jako element apologii wczesnochrześcijańskiej

mgr Piotr Popiołek (UPJPII, UJ): Tradycja w argumentacji proikonicznej Jana z Damaszku

mgr lic. Agnieszka Katarzyńska (UPJPII): Literackie wyrazy apologii chrześcijaństwa – studium na wybranych przykładach

mgr Marek Malec (UPJPII): Bóg w wizji Bolesława Leśmiana. Próba interpretacji wybranych tekstów w kluczu apologii chrześcijańskiej

mgr lic. Aneta Krupka (UPJPII): Ewangelizacyjno-apologetyczny wymiar teologii małżeństwa w myśli Angelo Scoli

Pytania i dyskusja

Przerwa: 14.00-15.00

 

TEOLOGIA W DIALOGU Z INNYMI NAUKAMI (15.00-16.30; moderator: mgr lic. Piotr Popiołek)

mgr lic. Paula Rączka (KUL): Argumenty psychologiczne w służbie apologii chrześcijańskiej

mgr Joanna Matyja (UPJPII): Drogowskazy Edyty Stein – dialog mistyki z filozofią

Paweł Połeć (UPJPII): Bóg jednak nie umarł – filozofia religii Alvina Plantingi

Tomasz Trzeciak (PWT Wrocław): Czy zegarmistrz rzeczywiście jest ślepy? Alistera E. McGratha polemika z biologią ateistyczną

ks. mgr lic. Mariusz Marszałek (UKSW): Możliwość wykorzystania technik psychologicznych w formacji kapłańskiej w świetle obowiązującego prawa kanonicznego

Pytania i dyskusja

Zakończenie

W czasie trwania konferencji zostanie zaprezentowana ostatnia publikacja Koła Naukowego Teologów UPJPII – wieloautorska monografia naukowa: Ortodoksja. Ortopraksja, pod red. A. Małek i Ł. Rzepki

 

Patroni konferencji:

  • Polskie Towarzystwo Teologiczne
  • Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce
  • Fundacja im. św. Jadwigi Królowej dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie