Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego 27 lutego 2018

Zarząd Polskiego Towarzystwa Teologicznego uprzejmie zawiadamia, że we wtorek 27 lutego 2018 roku o godz. 15.30 w auli Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Podzamcze 8 w Krakowie rozpocznie się walne zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego.

Porządek obrad

godz. 15.30
  1. Powitanie zebranych, wybór przewodniczącego i sekretarza walnego zebrania.
  2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego walnego zebrania.
  3. Sprawozdania za rok 2017: prezesa, skarbnika, kierownika Sekcji Wydawniczej oraz Komisji Rewizyjnej.
  4. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  5. Udzielenie absolutorium zarządowi za rok 2017.
  6. Nowelizacja statutu Polskiego Towarzystwa Teologicznego.
  7. Wolne wnioski.

Przerwa

godz. 17.00
  1. Uroczystość wręczenia medalu Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Teologicznego o. prof. dr. hab. Andrzejowi Potockiemu OP (Uniwersytet Warszawski) z laudacją ks. dr. hab. Tomasza Wielebskiego, prof. UKSW.
  2. Wykład prof. dr. hab. Andrzeja Nowaka (Uniwersytet Jagielloński) z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Udział w zebraniu jest zaszczytnym prawem każdego członka towarzystwa.

ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś prezes
o. dr hab. Romuald Kośla OFM sekretarz