Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Sympozjum naukowe Bernard Häring CSsR – prekursor nowej teologii moralnej oraz jubileusz 25-lecia powstania Wydawnictwa Homo Dei

Aula klasztoru Redemptorystów w Krakowie przy ul. Zamoyskiego 56

10 listopada 2018 o godz. 9.00

PROGRAM

 • o. prof. dr hab. Stanisław Bafia CSsR (Kraków): Bernard Häring – w drodze do nowej teologii moralnej
 • o. prof. dr hab. Andrzej Wodka CSsR (Rzym): Bernard Häring – ojciec (po) soborowej teologii moralnej?
 • o. prof. Bruno Hidber CSsR (Rzym): Storia di salvezza, storia di misericordia. Il pensiero di Bernard Häring
 • o. dr Kazimierz Starzyk CSsR (Monachium): Pastoralna orientacja teologii moralnej Bernarda Häringa
 • o. dr Antoni Karaś CSsR (Tuchów): Charakterystyczne rysy teologii moralnej Bernarda Häringa
 • ks. dr Paweł Łukaszka (Korzkiew): Prawo łaski i łaska wolności. Wspomnienie o ojcu profesorze Bernardzie Häringu jako człowieku i kapłanie
 • Wręczenie nagród Wydawnictwa HOMO DEI Pro Redemptione 2018 pod patronatem Prymasa Polski i Przewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Duchowieństwa

ORGANIZATORZY

 • Wyższe Seminarium Duchowne Redemptorystów w Tuchowie
 • Polskie Towarzystwo Teologiczne Oddział w Tuchowie
 • Wydawnictwo i Kwartalnik „Homo Dei” w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej