Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Życzenia na Boże Narodzenie 2018

Oto Syn Boży przychodzi kolejny raz, by oświecić ludzkość kroczącą w ciemności, która często wybiera grzech i śmierć, zamiast życia i radości przebywania z Nim. Tymczasem nie ma pokoju bez Boga Najwyższego. Nie ma nadziei bez Tego, który został posłany na świat, by przynieść nadzieję. Nie ma prawdy bez Ducha Świętego, który poucza o tym, co jedynie jest prawdziwe i konieczne.

Wszystkim Drogim Członkom Polskiego Towarzystwa Teologicznego życzymy, by przeżywane Święta Bożego Narodzenia i dni nadchodzącego Nowego Roku 2019 owocowały odwagą w mówieniu „Tak” Miłości, która przychodzi codziennie w pokornej postaci.

Wdzięczni za kolejny rok wspólnego działania w Towarzystwie, życzymy sobie nawzajem, by łączyło nas odwieczne Słowo Boga Ojca - Prawda wcielona. Niech obdarza nas swym błogosławieństwem i pokojem, dobrym zdrowiem, radością i satysfakcją z podejmowanych wysiłków.


W imieniu Zarządu

ks. prof. zw. dr hab. Kazimierz Panuś, prezes

dr hab. Romuald H. Kośla OFM, sekretarz