Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Sprawozdanie z zebrania zarządu – 18 kwietnia 2018

Pierwsze zebranie zarządu w roku 2018 odbyło się we Włocławku 18 kwietnia. Było to spotkanie wyjazdowe wpisane w obchody 90. rocznicy powstania Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, na które wszystkich członków zarządu zaprosił jego prezes ks. dr hab. Lech Król. Zebranie rozpoczął modlitwą ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś, a następnie powitał wszystkich zebranych, w sposób szczególny: ks. dra hab. Lecha Króla, ks. dra Henryka Witczaka – wiceprezesa, ks. dra hab. Janusza Boruckiego – sekretarza oraz ks. dr Jacka Kędzierskiego, dyrektora Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku. Ksiądz Prezes w imieniu zarządu PTT wyraził też serdeczne podziękowanie gospodarzom spotkania za gościnne przyjęcie oraz pogratulował samego jubileuszu i zorganizowanego z tej racji sympozjum.

Jako pierwszy głos zabrał ks. dr Henryk Witczak, który wprowadził zebranych w problematykę: Dzieje Włocławka oraz początki i rozwój struktury lokalnego Kościoła. W tym względzie szczególnie dwie daty są ważne, a mianowicie 8 maja 1255 roku jako data lokacji miasta oraz rok 1261, od którego Włocławek staje się miastem biskupim, a konkretnie własnością biskupów kujawskich. Gotycką katedrę we Włocławku konsekrowano 13 maja 1411 roku w obecności króla Władysława Jagiełły jako wotum za zwycięstwo na polach Grunwaldu i zakończoną pokojem wojnę z zakonem krzyżackim. Istotna jest też inicjatywa bpa Stanisława Karnkowskiego, przedstawiona na synodzie w 1568 roku, by powołać do istnienia seminarium, w którym będzie można przygotowywać kandydatów do kapłaństwa. To najstarsze w Polsce seminarium zostało erygowane 16 sierpnia 1569 roku.

Następnie głos zabrał ks. dr Jacek Kędzierski, dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku, który przedstawił krótki rys historyczny placówki dydaktycznej i jej aktualne zadania. Niedawno obchodzono 100-lecie istnienia Zespołu Szkół Katolickich, który jest spadkobiercą bogatej tradycji Zakładu Naukowo-Wychowawczego im. ks. Jana Długosza ufundowanego przez bpa Stanisława Zdzitowieckiego 2 września 1916 roku jako Gimnazjum. Szybki rozwój placówki wymusił budowę nowego gmachu rozpoczętą w 1925 roku. Nowy dwupiętrowy budynek szkoły poświęcono trzy lata później 7 października 1928 roku. Aktualnie w placówce kształci się ok. 900 uczniów na różnych etapach edukacji.

Prezes ks. prof. Kazimierz Panuś podziękował księżom za cenne informacje, które pozwoliły członkom zarządu zapoznać się z historycznym i aktualnym rozwojem regionu w wymiarze społeczno-religijnym. Tego samego dnia, dzięki uprzejmości gospodarzy, można było zwiedzić katedrę, seminarium i bibliotekę ze starodrukami, a także muzeum diecezjalne i budynek Zespołu Szkół Katolickich. Mogliśmy też być w pobliżu tamy, gdzie znaleziono ciało bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz przy pomniku obrońców Włocławka w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. W tym miejscu wyrażamy wdzięczność ks. Lechowi Królowi i jego współpracownikom za możliwość bezpośredniego kontaktu z „wczoraj” i „dziś” włocławskiego Kościoła.

W dalszej części spotkania prezes poinformował o liście Sekretarza Generalnego KEP bpa Artura Mizińskiego, który potwierdził odbiór pisma z uchwałą walnego zebrania oraz tekstem znowelizowanego statutu. Jak zaznaczył, zgodnie z procedurą statut został przekazany do opinii Rady Prawnej, po czym – w przypadku pozytywnej oceny – poddany zostanie pod głosowanie na plenarnym zebraniu Konferencji Episkopatu Polski, które jest zaplanowane na 7–9 czerwca 2018. Drugi list prezes otrzymał od nagrodzonego na ostatnim walnym zebraniu medalem Bene Merenti o. prof. Andrzeja Potockiego OP, który podziękował za wyróżnienie otrzymane od towarzystwa. Poinformował również o przebytej niedawno operacji. O. Andrzeja zawierzamy Dobremu Bogu i Matce naszego Pana, Jezusa Chrystusa, życząc szybkiego powrotu do pełni sił.

Kolejnym punktem spotkania było przyjęcie nowych członków. Na wniosek kierowników do Sekcji Historycznej zostali przyjęci: mgr Marcin Franciszek Rdzak, mgr Magdalena Ficoń, mgr Katarzyna Matyja, mgr Katarzyna Nenko; do Sekcji Biblijnej: ks. mgr lic. Zbigniew Rycerz, ks. mgr Władysław Takuski, mgr Bartosz Trębacz; do Sekcji Liturgicznej: ks. dr Przemysław Grzegorz Krakowczyk SAC.

Spotkanie zakończyła modlitwa za zmarłych członków towarzystwa, a na prośbę prezesa Teologicznego Towarzystwa Naukowego we Włocławku wszyscy obecni wpisali się do Księgi Pamiątkowej.

Członkowie zarządu, którzy przybyli do Włocławka, następnego dnia wzięli udział w sympozjum z okazji 90. rocznicy powstania Towarzystwa Teologicznego we Włocławku. Obchody jubileuszu rozpoczęto dziękczynną mszą świętą w kościele seminaryjnym św. Witalisa pod przewodnictwem JE bp. Wiesława Alojzego Meringa, ordynariusza miejsca. Obecny był również biskup senior Bronisław Dębowski. Homilię okolicznościową wygłosił ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś. On też podczas sympozjum wygłosił pierwszy referat: Działalność Teologicznego Towarzystwa Naukowego WSD we Włocławku na tle działalności towarzystw teologicznych w Polsce. Kolejny wykład na temat: Tematyka podejmowana w «Studiach Włocławskich» (1998–2018) wygłosił ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński. Po przerwie ks. dr hab. Lech Król przedłożył referat zatytułowany: Osiągnięcia i perspektywy rozwoju działalności Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Po tym wykładzie ks. dr hab. Kazimierz Skoczylas dokonał promocji 20 tomu „Studiów Włocławskich”, wydanego z racji jubileuszu towarzystwa.

Na zakończenie sympozjum prezes ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś wręczył JE bp. Wiesławowi Alojzemu Meringowi medal „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Teologicznego”. Uroczystość tę poprzedziła laudacja ks. dr hab. Jacka Szymańskiego, rektora Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Po licznych gratulacyjnych wystąpieniach zaproszonych gości jako ostatni głos zabrał sam bp Wiesław Mering, który podziękował prezesowi i całemu zarządowi za wyróżnienie i medal, a pod adresem członków włocławskiego towarzystwa wyraził wdzięczność za zorganizowanie obchodów jubileuszu 90-lecia istnienia i życzył wielu badawczo-naukowych inicjatyw w przyszłości. Do tych życzeń dołączają się wszyscy członkowie zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego.

dr hab. Romuald H. Kośla OFM
sekretarz