Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Propozycja programu obchodów stulecia PTT

Data powstania: 23.II.1924 – Lwów

Rok jubileuszowy: II 2023 – III 2024 – Kraków

Wydarzenia jubileuszowe:

 • sympozjum
 • debaty (4)
 • księga jubileuszowa
 • liturgia
 • mała ekspozycja przy sympozjum.

I. SYMPOZJUM typu „Pamięć i tożsamość” na zakończenie roku jubileuszowego (II, 2024).

 

Propozycje referatów:

 1. Środowisko naukowe Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (kontekst i historia PTT) -
 2. Publikacje PTT („Przegląd Teologiczny”, „Collectanea Theologica”, „Analecta Cracoviensia”, RBL, Wydawnictwo „Unum”), ważniejsze tytuły i serie naukowe -
 3. Rozwój i zasięg PTT (oddziały i sekcje) -
 4. Działalność pierwszych oddziałów (np. Poznań, Warszawa, Wilno, Kraków, Lublin – osobne referaty) -
 5. PTT inspiracją dla życia Kościoła - (do konsultacji, modyfikacji, uzupełnienia...)

Proponowane miejsca: seminarium na Podzamczu 8, klasztor Misjonarzy na Stradomiu...

 

II. DEBATY

Spotkania cztery razy w roku jubileuszowym (dwa wiosną, dwa w jesieni w 2023r.).

Miejsce spotkań: klasztory Krakowa, np.: Dominikanie, Bernardyni, Kanonicy Later. przy kościele Bożego Ciała, Franciszkanie Conv., itp.

Aktualne tematy teologiczne debat, np:

 • Teologia i współczesne wyzwania cywilizacyjne (różne dyscypliny)
 • Nauka i ewangelizacja
 • Rola sztuki sakralnej
 • Znaczenie towarzystw naukowych w życiu Kościoła (z udziałem innych i zagranicznych, 3-4). Środowiska naukowe Poznania, Warszawy, Lublina, Pragi, Wilna...

 

III. Księga pamiątkowa:

 • Publikacja recenzowana, z otwartym dostępem, wydawnictwo naukowe (UPJPII, ? UNUM).
 • Zaproszeni wszyscy (z wszystkich sekcji i oddziałów), ale także szczególnie znani uczeni (także zagraniczni). Redakcja może wybrać artykuły do księgi. Pozostałe mogą się ukazać np. w RBL-u.
 • Księga powinna się ukazać na zakończenie Roku jubileuszowego, na sympozjum.
 • Materiały gotowe do procesu redakcyjnego rok wcześniej, czyli początek 2023.
 • Zaproszenie do udziału w publikacji, propozycje tematów i autorów, początek 2022.

 

IV. Liturgia

 • kościół św. Anny
 • katedra
 • ?

Oficjalni goście:

 • z Kongregacji Nauki Wiary, Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej – Rzym
 • laureaci medalu PTT
 • biskupi, członkowie PTT
 • arcybiskup krakowski, biskupi krakowscy
 • UPJPII
 • …?