Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Sprawozdanie z zebrania zarządu – 30 września 2019

W dniu 30 września 2018 roku w siedzibie Towarzystwa, przy ul. Kanoniczej 3 w Krakowie odbyło się drugie w tym roku przewidziane Statutem zebranie zarządu.

Zebranych przywitał ks. prezes Kazimierz Panuś. W szczególności podkreślił obecność kierowników oddziałów PTT z odległych miast: ze Szczecina – ks. inf. prof. Andrzeja Offmańskiego i z Włocławka – ks. prof. Lecha Króla. Następnie ks. prof. Piotr Kroczek, wiceprezes PTT i przewodniczący Kościelnego Zespołu Ochrony Danych wygłosił wykład nt. Ochrona danych w Kościele. Wystąpienie to spotkało się z żywym zainteresowaniem zebranych, czego wyrazem była długa dyskusja.

W kolejnym punkcie programu zapoznano się z wnioskami z posiedzenia Rady Programowej, powołanej na poprzednim zebraniu zarządu, której zadaniem jest opracowanie koncepcji obchodów stulecia PTT. W imieniu Rady Programowej bogaty program przedstawiła s. prof. Adelajda Sielepin CHR. Zaapelowała ona do członków zarządu o poszerzenie tego planu o nowe propozycje. W związku z tym do tego sprawozdania załączony zostanie dotychczasowy plan uroczystości jubileuszowych z prośbą o składanie Siostrze Profesor nowych propozycji w terminie do końca października br.

Dyrektor Wydawnictwa „UNUM”, mgr Sebastian Wojnowski, zapoznał uczestników zebrania z podejmowanymi przez niego wysiłkami zmierzającymi do umieszczenia Wydawnictwa „UNUM” w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kolejnym podjętym problemem był brak wysokiej punktacji dla kwartalnika PTT „Ruch Biblijny i Liturgiczny i w konsekwencji tego brak dofinansowania go przez Ministerstwo. Głos w tej sprawie zabierał redaktor naczelny RBL, ks. dr hab. Stanisław Wronka i ks. prof. Janusz Królikowski, który przedstawił ubolewanie środowisk teologicznych w Polsce z powodu dziwnej i nieczytelnej ewaluacji czasopism z dziedziny nauk teologicznych. Wicepremier i minister Szkolnictwa Wyższego, pan Jarosław Gowin, otrzymał wiele listów protestacyjnych. W tej sprawie zwrócił się do niego także ks. abp Marek Jędraszewski, jako przewodniczący Rady Naukowej KEP. Premier w odpowiedzi powiadomił, iż ministerstwo pracuje nad zmianą Rozporządzenia i w grudniu ukaże się nowa lista, która będzie podstawą ewaluacji jakości działalności naukowej w 2021 roku. W najbliższym czasie redaktor naczelny RBL zwoła posiedzenie redakcji RBL, by zastanowić się nad dalszym modus procedendi.

W dalszej części zebrania przyjęto do grona członków PTT p. mgr Beatę Szpetkowską do Sekcji Dogmatycznej. Ustalono także, że następne zebranie statutowe zarządu PTT odbędzie się 26 listopada 2019 w Domus Mater Księży Sercanów, przy ul. Saskiej 2C w Krakowie. Zebranie zakończono modlitwą za zmarłych członków PTT.