Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Sprawozdanie z zebrania zarządu – 26 listopada 2019

W dniu 26 listopada 2019 r. w gościnnych murach Domus Mater Księży Sercanów, przy ul. Saskiej 2C w Krakowie, odbyło się trzecie w tym roku przewidziane Statutem zebranie zarządu PTT. W Godzinie Miłosierdzia, o godz. 15, w kaplicy domu odmówiono koronkę do Bożego Miłosierdzia w intencji wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Teologicznego i dalszego rozwoju tej instytucji. Następnie zebranych przywitał przełożony domu, a zarazem kierownik Sekcji Liturgicznej PTT ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ, przedstawiając historię tego miejsca i podejmowane aktualnie zadania, w tym prace nad naprotechnologią i transplantologią. Właściwe posiedzenie zarządu PTT rozpoczęło się od wykładu ks. prof. Romana Sieronia nt. Dobre wychowanie w trudnej ponowoczesności – refleksja pedagogiczno-teologiczna. W swoim przedłożeniu kierownik Oddziału Sandomierskiego PTT przybliżył postać sługi Bożego Wincentego Granata (1900-1979), wybitnego dogmatyka i rektora KUL, zwanego Doctor Humanus i jego założenia pedagogiczne. Następnie zebrani podjęli temat przygotowań do obchodów stulecia PTT. Postanowiono zwrócić się do ks. prof. Józefa Wołczańskiego o podjęcie badań archiwalnych nad lwowskimi początkami Towarzystwa, a ks. dr. hab. Stanisławowi Wronce powierzono opracowanie czasopism naukowych wydawanych przez PTT w okresie minionego stulecia. W tym kontekście Ksiądz Prezes podzielił się z zebranymi treścią listu przygotowanego przez p. Sebastiana Wojnowskiego, dyr. Wydawnictwa UNUM, wystosowanego do p. dr. Jarosława Gowina, ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z prośbą o uwzględnienie kwartalnika „Ruch Biblijny i Liturgiczny” Polskiego Towarzystwa Teologicznego w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów. W liście podkreślono, że periodyk ten jest recenzowanym czasopismem naukowym publikowanym od 1948 roku, ukazuje się dwujęzycznie po polsku i po angielsku Online w otwartym dostępie w Open Journal Systems 3 dzięki finansowaniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na Działalność Upowszechniającą Naukę, a w wykazie czasopism naukowych zawierającym historię czasopisma z publikowanych wykazów za lata 2013-2016 z 26 stycznia 2017 za publikację w „Ruchu Biblijnym i Liturgicznym” miał przypisanych 11 punktów. W dalszej części zebrania omówiono organizację walnego zebrania PTT, które odbędzie się 25 lutego (wtorek) 2020 roku. W części uroczystej poświęcone ono będzie uczczeniu 100 rocznicy urodzin Karola Wojtyły – Jana Pawła II, który był czynnym członkiem Towarzystwa publikującym w nim swoje prace m.in. Osobę i czyn. Przychylono się też do prośby o. dr. hab. Romualda Kośli OFM o zwolnienie go z obowiązków sekretarza PTT. Prośba ta zostanie przedstawiona na walnym zebraniu, które będzie także zebraniem wyborczym nowych władz PTT na kolejną kadencję. W trakcie zebrania zarządu przedstawiono także troskę o rozwój sekcji i oddziałów terenowych Towarzystwa i zaprezentowano ich działalność. Do grona Towarzystwa przyjęto jednego nowego członka. Całość posiedzenia zakończono uroczystą kolacją w trakcie której Ks. Prezes przekazał życzenia imieninowe członkom zarządu, którym patronuje św. Andrzej apostoł. Są to księża profesorowie: A. Offmański, A. Nowicki, A. Fyda, A. Kukła i A. Garbarz.