Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Wydawnictwo UNUM Polskiego Towarzystwa Teologicznego w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Wydawnictwo UNUM (http://unum.ptt.net.pl) prowadzone przez Sekcję Wydawniczą zostało ujęte w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe ogłoszonym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 grudnia 2019 roku:

  • Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe
  • Poziom I – 80 punktów
  • Lp. 655
  • Unikatowy identyfikator wydawnictwa: 75500