Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Zebranie zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego – 27 lutego 2019

Dnia 26 lutego 2019 roku odbyło się czwarte i ostatnie zarazem w roku sprawozdawczym 2018 zebranie zarządu. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Podzamcze 8 w Krakowie. Po modlitwie ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś pozdrowił zgromadzonych kierowników oddziałów terenowych i sekcji specjalistycznych, a szczególnie ks. prof. dra hab. Tomasza Jelonka, tegorocznego laureata towarzystwa. Następnie oddał głos nowemu rektorowi krakowskiego seminarium, ks. dr. Andrzejowi T. Tarasiukowi, który w imieniu gospodarzy przywitał zebranych i wyraził wolę kontynuacji współpracy przy organizacji walnych zebrań PTT.

1. Na początku ks. Prezes poinformował o nadesłanych z okazji walnego zebrania PTT listach biskupów: metropolity krakowskiego – abpa Marka Jędraszewskiego, metropolity przemyskiego – abpa Adama Szala, ordynariusza diecezji elbląskiej – bpa Jacka Jezierskiego oraz emerytowanego metropolity katowickiego – abpa Damiana Zimonia, które zostaną odczytane na walnym zgromadzeniu towarzystwa.

2. Następnie ks. prof. K. Panuś nawiązał do zbliżającego się jubileuszu stulecia Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie przypadającego na rok 2024 i możliwych form jego obchodów. W związku z tym planowane jest powołanie dwóch Komitetów: Honorowego i Naukowego. Głos w sprawie zabrał kierownik oddziału w Sandomierzu, ks. dr hab. Roman B. Sieroń, prof. KUL, wskazując na potrzebę organizacji sympozjum o ogólnopolskim zakresie, a także wydania przez Pocztę Polską okolicznościowego znaczka, nagłośnienia rocznicy w mediach katolickich oraz wydanie księgi pamiątkowej w formie albumu. Natomiast ks. dr hab. Lech Król, kierownik oddziału z Włocławka, wyraził opinię, iż jubileusz mógłby być okazją do zdynamizowania działalności PTT w różnych diecezjach przy współudziale członków Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski.

3. Następnie ks. Prezes poinformował, iż do zarządu PTT wpłynęła prośba o zgłoszenie kandydata do Rady Towarzystw Naukowych. Jako kandydata PTT zaproponował ks. dra hab. Lecha Króla, kierownika oddziału we Włocławku, od wielu lat zaangażowanego w życie naukowe towarzystwa. Kandydatura ta została przyjęta przez zarząd jednogłośnie.

4. Kolejnym punktem spotkania było odczytanie sprawozdania z uroczystej inauguracji działalności Średzkiego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego im. Ks. infułata Aleksandra Raweckiego, jaka miała miejsce 9 lutego br., na którą ks. Prezes, prof. K. Panuś, przesłał list gratulacyjny od zarządu naszego towarzystwa, odczytany przez p. dra Andrzeja Kubanowskiego, reprezentanta PTT.

5. Ks. Prezes poinformował także o prośbie, jaka wpłynęła do zarządu od Kapituły Konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego na najwybitniejsze dzieło z zakresu nauk humanistycznych. Prace opublikowane w 2018 można przesyłać na adres Biura Rektora Uniwersytetu Łódzkiego do 5 kwietnia 2019, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź.

6. Na zakończenie spotkania zarząd przyjął dwóch nowych członków PTT. Do Oddziału w Toruniu został przyjęty ks. dr hab. Stanisław Suwiński, zaś do Sekcji Pedagogiczno-Społecznej ks. dr Krzysztof Trębski, MI.

7. W wolnych wnioskach kierownicy poinformowali o tegorocznych sympozjach w oddziałach i sekcjach specjalistycznych oraz innych planowanych inicjatywach naukowo-badawczych.

Po modlitwie, ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś zaprosił wszystkich zebranych do auli seminaryjnej na Walne Zebranie.

dr hab. Romuald H. Kośla OFM
sekretarz