Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Uchwała zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego z 10 grudnia 2020 w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II

Polskie Towarzystwo Teologiczne, którego metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła był czynnym członkiem, pragnie wyrazić swój stanowczy sprzeciw wobec nasilających się nieuzasadnionych aktów zniesławiania św. Jana Pawła II i pomniejszania roli jednego z najwybitniejszych Polaków i wielkiego humanisty.

ks. prof. Kazimierz Panuś, prezes

ks. dr hab. Witold Ostafiński, sekretarz

Kraków, 10 grudnia 2020