Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego 25 lutego 2020

Zarząd Polskiego Towarzystwa Teologicznego uprzejmie zawiadamia, że we wtorek 25 lutego 2020 roku o godzinie 15.30 w auli Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Podzamcze 8 w Krakowie rozpocznie się walne zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego.

Udział w zebraniu jest zaszczytnym prawem każdego członka towarzystwa.

Program

15.30

  1. Powitanie zebranych, wybór przewodniczącego i sekretarza walnego zebrania.
  2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego walnego zebrania.
  3. Sprawozdania za rok 2019: prezesa, skarbnika, kierownika Sekcji Wydawniczej oraz Komisji Rewizyjnej.
  4. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  5. Udzielenie absolutorium zarządowi za rok 2019.
  6. Wybory zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego.
  7. Wolne wnioski.

17.00

  1. Uroczystość wręczenia medalu Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Teologicznego JE abp. dr. Józefowi Michalikowi. Laudacja: ks. dr. hab. Witold Ostafiński.
  2. Odczyt prof. dr. hab. Jacka Popiela (Uniwersytet Jagielloński) nt. Karol Wojtyła – Jan Paweł II – poeta i dramaturg.