Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Sprawozdanie z zebrania zarządu PTT w dniu 9 czerwca 2020

W dniu 9 czerwca 2020 roku odbyło się pierwsze w tym roku statutowe zebranie zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego (PTT). Ze względu na panujący stan epidemiczny zebranie to odbyło się online, dzięki aplikacji Cisco Webex Meetings. Od strony technicznej przygotował je mgr Sebastian Wojnowski, dyrektor Wydawnictwa UNUM. Po modlitwie prezes PTT, ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś, przywitał wszystkich uczestników zebrania w liczbie 21, kierowników oddziałów i sekcji specjalistycznych z całej Polski.

Następnie prof. dr hab. Tomasz Węcławowicz, kierownik Sekcji Sztuki Sakralnej, wygłosił wykład nt. Początki kultu św. Tomasza Becketa w Polsce. W 2020 roku przypada bowiem 850 rocznica śmierci tego słynnego męczennika angielskiego, arcybiskupa Canterbury w latach 1162-1170 i kanclerza Anglii. Zdaniem prelegenta już sam fakt, że kult angielskiego męczennika pojawia się w średniowiecznej Polsce zasługuje na uznanie i budzi duże zaciekawienie badawcze. Prawdopodobnie jest to zasługa bp. Wincentego Kadłubka, który podczas studiów w Paryżu mógł poznać Jana z Salisbury, sekretarza bp. T. Becketa. Językoznawcy sądzą bowiem po stylu narracji kadłubkowej, że musiał on dobrze znać pisma i żywot św. męczennika napisany przez Jana z Salisbury. W czasie pobytu Kadłubka w Paryżu toczył się też proces kanonizacyjny Becketa, który na pewno był żywo komentowany w tamtejszym środowisku. W 1215 Wincenty Kadłubek już jako biskup brał udział w IV Soborze Laterańskim, gdzie od Waltera de Greya, arcybiskupa Yorku, otrzymał spektakularny prezent – antaby na drzwi kościelne. Być może w tym czasie otrzymał także cząstkę relikwii, która była niezbędna do fundacji ołtarza w katedrze krakowskiej oraz nadania wezwania św. Tomasz Becketa cysterskiego kościoła w Sulejowie.

Prelegent podkreślił wpływ kultu Tomasza Kantauryjskiego na rozwój czci św. Stanisława Szczepanowskiego w Polsce. Męczeństwo św. Tomasza mogło bowiem stać się podstawą narodzin kultu św. Stanisława Biskupa. Tragedia Tomasza Becketa przypomniała bp. Wincentemu, że 100 lat wcześniej został zamordowany również biskup krakowski. Kadłubek był pierwszym, który skomponował legendę o męczeństwie bp Stanisława i zrobił to zgodnie z modelem Becketa. Wspólnym motywem był spór o prymat władzy królewskiej i biskupiej. Stanisław podobnie jak Tomasz został zabity przy ołtarzu uderzeniem miecza w głowę. Można więc powiedzieć że dzięki męczeństwu angielskiego biskupa odrodziła się w Krakowie pamięć o biskupie Stanisławie i wkrótce stał się on głównym patronem Królestwa Polskiego.

W dalszej części zebrania podzielono się wnioskami z Walnego Zebrania PTT przeprowadzonego 25 lutego br. Podkreślono dobre przygotowanie tego wydarzenia oraz jego głęboki merytoryczny poziom do którego przyczynił się m.in. wykład prof. dr. hab. Jacka Popieli (UJ) nt. Karol WojtyłaJan Paweł II – poeta i dramaturg. Tematyką tą Towarzystwo włączyło się w obchody przeżywanej w tym roku stuletniej rocznicy urodzin Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Ks. Prezes podzielił się też z uczestnikami zebrania treścią listu ks. abp. dr. Józefa Michalika, który w czasie Walnego Zebrania otrzymał medal „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Teologicznego”. Były przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski pisał w nim m.in.: „Decyzja Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie o przyznaniu mi zaszczytnego wyróżnienia, jak i sama uroczystość wręczenia […] jest miłym zaskoczeniem. Po raz kolejny zbudowało mnie spotkanie z naukowym środowiskiem Krakowa, gdzie spotkałem też wielu Przyjaciół”.

W dalszej części zebrania zarządu jednogłośnie zatwierdzono wszystkich kierowników sekcji specjalistycznych i oddziałów terenowych na nową kadencję.

Ks. Prezes przyznał, że spełniając wymogi statutowe przesłał list na ręce sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski, bp. Artura G. Mizińskiego, z prośbą o zatwierdzenie nowego zarządu PTT wybranego podczas Walnego Zebrania w dniu 25 lutym oraz powiadomienie o tym odpowiednich organów państwowych. W odpowiedzi sekretarz KEP zapewnił, że stanie się to podczas najbliższego Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, którego termin ze względu na stan epidemiczny został przesunięty.

W trakcie zebrania zarządu omówiono także stan przygotowań uroczystości stulecia PTT, przyznając, że panująca pandemia wielce skomplikowała planowane z wielkim rozmachem uroczystości. Postulowano zachowanie ustalonego terminu uroczystości z ewentualną możliwością przeprowadzenia i organizacji tego wydarzenia w trybie online.

Problemy związane z finansowaniem, organizacją, publikowaniem i promocją w „Ruchu Biblijnym i Liturgicznym” oraz wydawnictwie UNUM przedstawił ks. dr hab. Stanisław Wronka, redaktor naczelny pisma oraz Sebastian Wojnowski, dyrektor wydawnictwa. Obaj zaapelowali o zamieszczanie publikacji oraz skorzystanie z szerokiej oferty wydawniczej.

Zarząd przyjął do grona członków Polskiego Towarzystwa Teologicznego trzech nowych członków (prof. Anna Walczuk, ks. mgr Tomasz Bierzyński, ks. mgr Tomasz Tylutki).

Ostatnim punktem programu zebrania zarządu była prezentacja prac i osiągnieć oddziałów terenowych z Włocławka, Częstochowy i Krakowa.

Zebranie zakończono modlitwą w intencji zmarłych członków Polskiego Towarzystwa Teologicznego.

ks. dr hab. Witold Ostafiński

sekretarz PTT