Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Sprawozdanie z zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego (22.11.2022)

Czwarte statutowe zebranie zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego odbyło się 22 listopada 2022 roku w opactwie Ojców Cystersów w Krakowie-Mogile (ul. Klasztorna 11). Tym samym Polskie Towarzystwo Teologiczne włączyło się w przeżywany w tym roku jubileusz 800-lecia istnienia tego klasztoru.

Po uroczystym przywitaniu wszystkich uczestników przez Ojca Opata i modlitwie przed łaskami słynącym wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego, zwiedzaniu świątyni i klasztornego muzeum odbyło się posiedzenie zarządu.

W pierwszym punkcie programu omówiono stan przygotowania obchodów stulecia PTT. Prof. Tomasz Węcławowicz, odpowiedzialny za sekcję sztuki sakralnej, zaproponował, by na debatę o znaczeniu muzeów i działalności konserwatorskiej zaprosić wszystkich konserwatorów diecezjalnych. Pomysł ten został pozytywnie zaakceptowany przez biskupa Michała Janochę, przewodniczącego Rady KEP ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego. Ks. prof. Lech Król organizator debaty we Włocławku poświęconej znaczeniu towarzystw naukowych dla Kościoła zobowiązał się do ustalenia konkretnego programu i terminu w maju 2022 roku. Sprawą otwartą jest także kwesta organizacji walnego zebrania i lutowej debaty poświęconej teologii wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych. Ks. Kazimierz Panuś przypomniał także o planowanej dwutomowej publikacji. Tom pierwszy będzie poświęcony wybitnym postaciom w PTT i laureatom medalu Bene Merenti, drugi będzie zawierał relacje z debat poprzedzających główne wydarzenie.

Działalność wydawniczą (Wydawnictwo UNUM, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”) omówił ks. Stanisław Wronka i dyrektor Sebastian Wojnowski. Ciągle aktualne jest pytanie jak uatrakcyjnić to czasopismo i skorygować na poziomie ministerialnym błąd dotyczący braku przypisania RBL do dziedziny nauk teologicznych.

Walne zebranie zostało zaplanowane na 28 lutego 2023 r. (termin zostanie jeszcze potwierdzony). Zebranie będzie połączone z pierwszą debatą i będzie to także zebranie wyborcze.

Zmienił się zarząd Oddziału PTT w Elblągu. Nowym przewodniczącym został ks. prof. Stefan Ewertowski.

Ks. Lech Król poinformował, że Włocławek po wyborach 15 października 2022 r. zachował dotychczasowe staus quo. W ramach działalności włocławskiego Towarzystwa odbył się także wykład ks. Witolda Ostafińskiego zatytułowany Komunikacja świętości i pobożności maryjnej w kazaniach bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Ks. prof. Roman Bogacz zaprosił do udziału w sympozjum biblijnym zatytułowanym Misercordias Domini in aeternum cantabo z uroczystością wręczenia księgi pamiątkowej ks. prof. Stanisławowi Hałasowi, które odbędzie się w Krakowie 9 grudnia 2022 roku.

Zamykając zebranie Ksiądz Prezes podziękował na ręce ojca opata Piotra Chojnackiego ojcom cystersom za niezwykle gościnne przyjęcie zarządu. Posiedzenie zakończono modlitwą w intencji zmarłych członków PTT i błogosławieństwem Ojca Opata na dalsze prace Polskiego Towarzystwa Teologicznego.

 

ks. dr hab. Witold Ostafiński

sekretarz Polskiego Towarzystwa Teologicznego