Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego

Zarząd Polskiego Towarzystwa Teologicznego uprzejmie zawiadamia, że we wtorek 22 lutego 2022 roku o godzinie 16.00 rozpocznie się walne zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Walne zebranie zostanie przeprowadzone online.

Program

 

  1. Powitanie zebranych, wybór przewodniczącego i sekretarza walnego zebrania.
  2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego walnego zebrania.
  3. Sprawozdania za rok 2021: prezesa, skarbnika, kierownika Sekcji Wydawniczej oraz komisji rewizyjnej.
  4. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  5. Udzielenie absolutorium zarządowi za rok 2021.
  6. Wykład dr Ewy K. Czaczkowskiej (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie): Wpływ prymasostwa kard. Stefana Wyszyńskiego na odzyskanie przez Polskę wolności w 1989 roku.
  7. Wolne wnioski.