Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Sprawozdanie z zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego (22.02.2022)

Zebranie odbyło się w formie online w programie Skype. Po serdecznym powitaniu uczestników zebrania Ks. Prezes poinformował wszystkich, o konieczności wprowadzenia nowelizacji naszej praktyki sprawozdawczej. Rok sprawozdawczy bowiem, zgodnie ze wskazówkami i prośbą Sekretariatu Episkopatu Polski, należy ująć w ramach pełnego roku kalendarzowego, czyli od 1 stycznia od 31 grudnia, a nie „od walnego do walnego zebrania”.

W trakcie zebrania przedyskutowano kwestie dotyczące przyjęcia nowych regulaminów statutowych dotyczących przebiegu walnego zebrania (art. 20), wyboru władz towarzystwa (art. 21), tworzenia sekcji specjalistycznych i oddziałów, ich znoszenia, a także powoływania i odwoływania kierowników sekcji specjalistycznych i oddziałów (art. 25), sekcji wydawniczej (art. 35 ust.1). Kwestie te przedstawił i omówił ks. prof. Piotr Kroczek, wiceprezes PTT. Regulaminy zostały jednogłośnie zatwierdzone przez członków zarządu.

Stan przygotowań do uroczystości stulecia PTT przedstawiła s. prof. Adelajda Sielepin CHR. Rocznica ta przypada 23 lutego 2024 r. i wtedy mogłoby odbyć się sympozjum które finalizowałoby roku jubileuszowy poprzedzony czterema debatami o zasięgu ogólnopolskim: teologia wobec doświadczeń współczesnych przemian kulturowych (luty/marzec 2023), znaczenie towarzystw naukowych dla Kościoła (maj 2023), sztuka a doświadczenie wiary (październik 2023), nauka i ewangelizacja (grudzień). Zaproponowano także by do jednej z ksiąg pamiątkowych dołączyć biogramy wszystkich żyjących kierowników oddziałów terenowych i sekcji specjalistycznych oraz redaktorów naczelnych RBL. Pomoże to zaprezentować i udokumentować pełny stan towarzystwa na uroczystość stulecia.

Działalność wydawniczą przedstawił ks. dr hab. Stanisław Wronka, redaktor naczelny „Ruchu Biblijnego i Liturgicznego” i Sebastian Wojnowski, dyrektor Wydawnictwa UNUM. Trwają prace nad numerem trzecim „Ruchu Biblijnego i Liturgicznego” oraz zbierane są artykuły do kolejnych numerów. Zwrócono się także z prośbą o przyjęcie uchwały, która wyraża zgodę na sfinansowanie ze środków PTT wydania rocznika 2022 RBL oraz wkładu własnego w projekt w ramach programu „Doskonała Nauka”. Uchwała został przyjęta jednogłośnie.

W poczet członków PTT zostało przyjętych sześciu członków z oddziału w Elblągu:

  1. ks. mgr lic. Andrzej PIOTROWSKI, specjalizacja: prawo kanoniczne; funkcja: wykładowca prawa kanonicznego w WSD w Elblągu; pracownik Sądu Diecezjalnego Diecezji Elbląskiej;
  2. ks. mgr Michał Tadeusz ZALEWSKI; mgr teologii funkcja: doktorant WT UWM realizujący przygotowanie do kapłaństwa w WSD w Elblągu;
  3. ks. mgr Andrzej STARCZEWSKI; mgr teologii; funkcja: dziekan dekanatu Sztum, diecezjalny konserwator zabytków; doktorant z zakresu historii na UMK w Toruniu;
  4. mgr Magdalena SZCZYPIŃSKA, mgr pedagogiki; specjalizacja: pedagogika; socjoterapia; terapia: wykładowca w WSD z zakresu pedagogiki i warsztatów socjoterapeutycznych;
  5. ks. mgr lic. Karol Waga; doktorant KUL z zakresu teologii moralnej; prefekt studiów WSD w Elblągu, wykładowca teologii moralnej;
  6. ks. mgr Damian SIKORSKI, teologia ekumeniczna; wikariusz parafii Miłosierdzia Bożego w Elblągu;

Spotkanie zakończono modlitwą w intencji życzących i zmarłych członków Polskiego Towarzystwa Teologicznego.

 

ks. dr hab. Witold Ostafiński

sekretarz Polskiego Towarzystwa Teologicznego