Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego

Zarząd Polskiego Towarzystwa Teologicznego uprzejmie zawiadamia, że we 28 lutego 2023 roku o godzinie 15.00 w auli Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Podzamcze 8 w Krakowie rozpocznie się walne zebranie inaugurujące jubileusz 100-lecia Polskiego Towarzystwa Teologicznego

Porządek obrad

15.00

  1. Powitanie, wybór przewodniczącego i sekretarza walnego zebrania.
  2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego walnego zebrania.
  3. Sprawozdania za rok 2022 prezesa, skarbnika, kierownika Sekcji Wydawniczej, komisji rewizyjnej.
  4. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  5. Udzielenie absolutorium zarządowi za rok 2022.
  6. Wybory zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego na lata 2023–2026.
  7. Wolne wnioski.

16.30

Pierwsza debata jubileuszowa pt. Teologia wobec doświadczeń współczesnych przemian kulturowych

  • ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
  • ks. dr Grzegorz Strzelczyk (Tychy)
  • ks. dr hab. Robert Woźniak, prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (prowadzący)

Udział w zebraniu jest prawem każdego członka towarzystwa.