Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Sprawozdanie z zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego (24 maja 2023)

Drugie statutowe zebranie PTT w roku sprawozdawczym 2023 odbyło się we Włocławku 24 maja 2023 i połączone było z II debatą jubileuszową poświęconą stanowi moralnemu społeczeństwa polskiego po pandemii Covid-19. Debatę pod wspólnym tytułem: Pandemia COVID–19. – Wiara, Kościół, Teologia poprowadził ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz UAM. Referaty do dyskusji wygłosili dr hab. Remigiusz Ciesielski, prof. UAM i ks. dr hab. Andrzej Muszala, prof. UPJPII. Gospodarzem i organizatorem debaty był ks. dr hab. Lech Król, kierownik Włocławskiego Oddziału PTT.

Podczas debaty poruszono problemy związane z funkcjonowaniem społeczeństwa i wiernych Kościoła katolickiego w Polsce dotkniętych pandemiczną chorobą covid–19, duchowego i rytualnego działania Kościoła w systemie ograniczeń i restrykcji państwowych.

W wypowiedziach dysputantów i uczestników debaty zwrócono uwagę na wiele trudnych teologicznie i moralnie zagadnień związanych z chorobą jako karą Bożą za grzechy ludzi, umieraniem w samotności, uczestnictwem wiernych we mszy św. transmitowanej online, przyjmowaniem komunii św. na rękę, utrudnionym dostępie do sakramentów oraz wielu innych istotnych problemach czasu zarazy i czasów po pandemicznych.

Całość debaty można obejrzeć na kanele Youtube pod adresem internetowym: https://www.youtube.com/watch?v=K8Q6dUYC7yw

W trakcie zebrania ks. prezes przedstawił plan III debaty, poświęconej via pulchritudina – zagadnieniom sztuki sakralnej, która odbędzie się 16 listopada w godz. 15-18 w Sali akademickiej przy kolegiacie Św. Anny w Krakowie. Debatę poprowadzi prof. Tomasz Węcławowicz, a prelegentem będzie m.in. bp Janocha z Warszawy. Na debatę zaproszeni zostaną konserwatorzy sztuki sakralnej z całego kraju.

W trakcie zebrania do PTT przyjęci zostali:

  • Ks. dr Wiesław Matyskiewicz
  • 2. Pani dr Dominika Muńko

 

ks. dr hab. Witold Ostafiński

sekretarz Polskiego Towarzystwa Teologicznego