Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Sprawozdanie z zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego (16 maja 2024)

Drugie statutowe zebranie PTT w roku sprawozdawczym 2024 r. odbyło się 16 maja 2024 w formie online w programie Teams.

Wykład otwierający spotkanie, zatytułowany Duszpasterz wobec wspomaganego samobójstwa wygłosił ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna. Zaznaczył w nim, że wspomagane samobójstwo jest całkowicie sprzeczne z orędziem Ewangelii i stanowi poważny zamach na ludzkie życie, które powinno być chronione od poczęcia do naturalnej śmierci. Duszpasterz powinien podjąć trud, by odwieść zdesperowanego człowieka od decyzji samobójczej śmierci. Pod żadnym też pozorem nie wolno mu towarzyszyć choremu podczas przyjmowania przez niego trucizny. W przeciwnym razie obecność kapłana podczas tego procederu byłaby odebrana jako współpraca w złym czynie. Godzina naszej śmierci powinna być powierzona Bogu: to gdzie umieram, kiedy umieram i w jaki sposób umieram. Życie i śmierć nie należą do dyspozycji człowieka. To Bóg daje życie i on wyznacza godzinę śmierci. Zdaniem prelegenta jest czymś tragicznym i antyludzkim, że we współczesnym świecie, który szczyci się wspaniałymi osiągnięciami technicznymi, w tym również w dziedzinie medycyny, nagle w obliczu śmierci wszechpotężna ludzka wiedza okazuje się dziwnie bezradna i ma do zaoferowania cierpiącemu człowiekowi tylko śmierć i to na własne jego życzenie, aby zdjąć z siebie odpowiedzialność. Czy nie jest to powrót do epoki barbarzyństwa, w której dobijano rannych i ciężko chorych? Czyż takie są tylko możliwości współczesnej cywilizacji? – pytał prelegent. Dlatego też należy się opowiadać za stanowczą postawą duszpasterzy wobec eutanazji. Nie można dopuścić do tego, aby wspomagane samobójstwo stało się normalną i społecznie uznaną usługą. Jest ono bowiem sprzeczne z sensem chrześcijańskiej miłości.

W dyskusji nad problemem samobójczej śmierci ks. prof. Jan Żelazny przywołał fakty z pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy święci popełniali samobójstwo. Były to kobiety, które były narażone na gwałt, lub też żołnierze zmuszani do zmiany wiary rzucali się w przepaść, aby ich nie poddawano torturom. Fakt ten jednak należy interpretować nie jako akt samobójczy, ale wzorem Chrystusa, dobrowolne oddanie życia Bogu w ofierze. Był to akt dobra wyższego.

Podsumowanie obchodów 100-lecia towarzystwa, bilans dokonań – przedstawił ks. prezes Kazimierz Panuś. Na jubileusz stulecia PTT przygotowano:

 • Księgę jubileuszową pt. 100 lat Polskiego Towarzystwa Teologicznego 1924-2024. Księga jubileuszowa, pod red. Kazimierza Panusia i Witolda Ostafińskiego, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2024, stron 475.
 • Wydano w języku angielskim artykuł: One Hundred Years of the Polish Theological Society, „The Person and the Challenges” 14 (2024) nr 1, p. 315–319.
 • Medal stulecia. Przedstawia on na awersie nowy, jubileuszowy logotyp Towarzystwa z odnotowanymi datami jego istnienia 1924-2024 na tle promieni z glorii Baranka Bożego znad konfesji św. Jana Kantego w kolegiacie św. Anny w Krakowie. Natomiast na rewersie umieszczony został patron Towarzystwa modlący się przed obrazem Misericordia Domini, a więc Chrystusem ze śladami męki i Matką Bożą. Wokół umieszczony został napis Sancte Ioannes Canti + patrone Societatis Theologorum Polonorum + ora pro nobis z wizerunkiem św. Jana Kantego patrona PTT.
 • Staraniem prezesa Poczta Polska wydała kartkę pocztową z okolicznościowym datownikiem 1924 – 23 luty – 2024.
 • 21 stycznia miało miejsce wystąpienie ks. prezesa i p. dr Anny Wajdy w TV Trwam i Radio Maryja w ramach rozmów niedokończonych poświęcone roli teologii dzisiaj.
 • Zorganizowano 3 debaty: Kraków (28.02. 2023 – perspektywy rozwoju teologii), Włocławek (24.05.2023 – Pandemia Covid-19 – wiara, Kościół, teologia), Kraków (16. 11. 2023 Sztuka w doświadczeniu wiary.
 • 22 lutego 2024 zorganizowano konferencję nt. wkładu PTT w życie Kościoła w Polsce.
 • Na zakończenie roku jubileuszowego przygotowano uroczystą liturgię Mszy świętej przy konfesji św. Jana z Kęt w kolegiacie św. Anny w Krakowie celebrowaną przez JE. Abpa Marka Jędraszewskiego wraz z abp. Damianem Zimoniem i bp. Kazimierzem Górnym.

Listy gratulacyjne przysłali:

 • Kard. Grzegorz Ryś
 • Abp. Józef Michalik
 • Bp prof. Michał Janocha z Warszawy
 • Bp Jacek Jezierski z Elbląga

Stan prac nad wydaniem materiałów z jubileuszu 100-lecia towarzystwa przedstawił ks. dr Wacław Umiński CM. Według jego relacji prelegenci zobowiązali się, że niebawem dostarczą autoryzowane materiały do druku, co umożliwi natychmiastową realizację przedsięwzięcia.

Ważnym punktem zebrania było powołanie zespołu do opracowania programu badawczego Polskiego Towarzystwa Teologicznego na najbliższe lata. Celem PTT powinna być bowiem promocja myśli chrześcijańskiej, która wychodzić będzie naprzeciw problemów współczesności, rozstrzygania ich w świetle wiary chrześcijańskiej. Na przewodniczącego zespołu powołano ks. dr hab. Witolda Ostafińskiego. Koordynatorami zespołu zostali: ks. dr hab. Andrzej Nowiński z Katowic; ks. dr Maciej Radej z Kielc (sekretarz zespołu); ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ; ks. dr hab. Lech Król z Włocławka; Wacław Siwak z Przemyśla; ks. Tomasz Bierzyński z Rzeszowa.

Aktualne kwestie związane z „Ruchem Biblijnym i Liturgicznym”, Wydawnictwem UNUM – zreferował kierownik Sekcji Wydawniczej Sebastian Wojnowski. Zapewnił, że wydawnictwo działa w trybie zwyczajnym, na bieżąco przyjmowane są i realizowane zgłoszenia wydawnicze. RBL oczekuje na nowe zgłoszenia artykułów i boryka się z problemem samofinansowania. Przygotowuje się też do eksperckiej oceny czasopism.

W ramach prezentacji działalności sekcji i oddziałów terenowych towarzystwa ks. Lech Król poinformował, że staraniem włocławskiej sekcji teologicznej ukazała się trzecia część pism bł. Michała Kozala: Rozmyślania dla alumnów na podstawie ewangelii św. Mateusza. W przygotowaniu jest czwarta część pism błogosławionego, które będą obejmować wykłady do młodzieży gimnazjalnej. Wydana została także publikacja z zakresu misjologii: Realizacja idei misyjnej w diecezji włocławskiej 1918–2020 autorstwa ks. Grzegorza Adamiaka. W ramach działalności miejscowego oddziału PTT ks. prof. Robert Skrzypczak przeprowadził także wykład: Defensor fidei. Walka cywilizacyjna oczami Benedykta XVI. W ramach tego wykładu członkini PTT Iwona Tomczak otrzymała najwyższe papieskie odznaczenie za zasługi na rzecz działalności wydawniczej.

Ks. Doktor Tomasz Bierzyński poinformował, że jesienią 2024 w Rzeszowie zaplanowano konferencję naukową pt. Rodzina fundamentem Kościoła.

Ks. Andrzej Nowiński zaprosił natomiast na jesień do Katowic na warsztaty pisania ikon.

W poczet PTT przyjęto 3 nowych członków. Są to:

 • ks. dr Tomasz Picur, Instytut Teologiczny w Przemyślu (teologia moralna)
 • ks. dr Michał Mraczek PWT Wrocław (teologia pastoralna)
 • ks. mgr lic. Paweł Robert Surowiec (teologia ekumeniczna)

Tradycyjnie, spotkanie zakończono modlitwą z zmarłych członków Polskiego Towarzystwa Teologicznego.

 

ks. dr hab. Witold Ostafiński, prof. UPJPII

sekretarz Polskiego Towarzystwa Teologicznego